summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/libcalendaring/localization/pl_PL.inc
blob: 374f2127c7050f865392105f575fa09c4eda9dbc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
<?php
/**
 * Localizations for the Kolab calendaring utilities plugin
 *
 * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
 *
 * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/libcalendaring/
 */
$labels['until'] = 'dopóki';
$labels['at'] = 'w';
$labels['alarmemail'] = 'Wyślij e-mail';
$labels['alarmdisplay'] = 'Pokaż wiadomość';
$labels['alarmaudio'] = 'Odtwórz dźwięk';
$labels['alarmdisplayoption'] = 'Wiadomość';
$labels['alarmemailoption'] = 'E-mail';
$labels['alarmaudiooption'] = 'Dźwięk';
$labels['alarmat'] = 'o $datetime';
$labels['trigger@'] = 'w dniu';
$labels['trigger-M'] = 'minut(y) przed';
$labels['trigger-H'] = 'godziny przed';
$labels['trigger-D'] = 'dni przed';
$labels['trigger+M'] = 'minut po';
$labels['trigger+H'] = 'godzin(y) po';
$labels['trigger+D'] = 'dni po';
$labels['triggerattime'] = 'o godzinie';
$labels['addalarm'] = 'Dodaj alarm';
$labels['removealarm'] = 'Usuń alarm';
$labels['alarmtitle'] = 'Nadchodzące zdarzenia';
$labels['dismissall'] = 'Odrzuć wszystkie';
$labels['dismiss'] = 'Odrzuć';
$labels['snooze'] = 'Odłóż';
$labels['repeatinmin'] = 'Powtórz po $min minutach';
$labels['repeatinhr'] = 'Powtórz po godzinie';
$labels['repeatinhrs'] = 'Powtórz po $hrs godzinach';
$labels['repeattomorrow'] = 'Powtórz jutro';
$labels['repeatinweek'] = 'Powtórz za tydzień';
$labels['showmore'] = 'Pokaż więcej...';
$labels['frequency'] = 'Powtórz';
$labels['never'] = 'nigdy';
$labels['daily'] = 'codziennie';
$labels['weekly'] = 'cotygodniowo';
$labels['monthly'] = 'miesięcznie';
$labels['yearly'] = 'corocznie';
$labels['rdate'] = 'wg dat';
$labels['every'] = 'Każdy';
$labels['days'] = 'dzień';
$labels['weeks'] = 'tydzień';
$labels['months'] = 'miesiąc';
$labels['years'] = 'roku w:';
$labels['bydays'] = 'W';
$labels['untildate'] = 'do';
$labels['each'] = 'Każdy';
$labels['onevery'] = 'W każdy';
$labels['onsamedate'] = 'W tej samej dacie';
$labels['forever'] = 'zawsze';
$labels['recurrencend'] = 'dopóki';
$labels['untilenddate'] = 'do daty';
$labels['forntimes'] = '$nr raz(y)';
$labels['first'] = 'pierwszy';
$labels['second'] = 'drugi';
$labels['third'] = 'trzeci';
$labels['fourth'] = 'czwarty';
$labels['last'] = 'ostatni';
$labels['dayofmonth'] = 'Dzień miesiąca';
$labels['addrdate'] = 'Dodaj datę powtórzenia';
$labels['except'] = 'oprócz';
$labels['itipinvitation'] = 'Zaproszenie do';
$labels['itipupdate'] = 'Aktualizacja';
$labels['itipcancellation'] = 'Anulowano:';
$labels['itipreply'] = 'Odpowiedź do';
$labels['itipaccepted'] = 'Akceptuj';
$labels['itiptentative'] = 'Może';
$labels['itipdeclined'] = 'Odrzuć';
$labels['itipdelegated'] = 'Pełnomocnik';
$labels['itipneeds-action'] = 'Odłóż';
$labels['itipcomment'] = 'Twoja odpowiedź';
$labels['itipeditresponse'] = 'Wprowadź treść odpowiedzi';
$labels['itipsendercomment'] = 'Komentarz nadawcy:';
$labels['itipsuppressreply'] = 'Nie wysyłaj odpowiedzi';
$labels['itipobjectnotfound'] = 'W twoim koncie nie znaleziono obiektu powiązanego z tą wiadomością.';
$labels['itipsubjectaccepted'] = '"$title" zostało zaakceptowane przez $name';
$labels['itipsubjecttentative'] = '"$title" zostało warunkowo zaakceptowane przez $name';
$labels['itipsubjectdeclined'] = '"$title" zostało odrzucone przez $name';
$labels['itipsubjectcancel'] = 'Twój udział w "$title" został anulowany';
$labels['itipnewattendee'] = 'To jest odpowiedź od nowego uczestnika';
$labels['updateattendeestatus'] = 'Zaktualizuj status uczestnika';
$labels['acceptinvitation'] = 'Czy akceptujesz to zdarzenie?';
$labels['acceptattendee'] = 'Akceptuj uczestnika';
$labels['declineattendee'] = 'Odrzuć uczestnika';
$labels['declineattendeeconfirm'] = 'Wprowadź wiadomość dla odrzuconego uczestnika (opcjonalnie):';
$labels['youhaveaccepted'] = 'Zaakceptowałeś to zaproszenie';
$labels['youhavetentative'] = 'Zaakceptowałeś to zdarzenie warunkowo';
$labels['youhavedeclined'] = 'Odrzuciłeś to zdarzenie';
$labels['youhavepreviouslyaccepted'] = 'Poprzednio zaakceptowałeś to zaproszenie';
$labels['youhavepreviouslytentative'] = 'Poprzednio zaakceptowałeś to zaproszenie warunkowo';
$labels['youhavepreviouslydeclined'] = 'Poprzednio odrzuciłeś to zaproszenie';
$labels['youhavepreviouslydelegated'] = 'Poprzednio oddelegowałeś to zaproszenie';
$labels['attendeeaccepted'] = 'Uczestnik zaakceptował';
$labels['attendeetentative'] = 'Uczestnik zaakceptował warunkowo';
$labels['attendeedeclined'] = 'Uczestnik odrzucił';
$labels['attendeedelegated'] = 'Uczestnik oddelegował do $delegatedto';
$labels['notanattendee'] = 'Nie jesteś na liście uczestników tego zdarzenia';
$labels['outdatedinvitation'] = 'To zaproszenie zostało zastąpione nową wersją';
$labels['importtocalendar'] = 'Zapisz w moim kalendarzu';
$labels['removefromcalendar'] = 'Usuń z mojego kalendarza';
$labels['updatemycopy'] = 'Uaktualnij moją kopię';
$labels['deleteobjectconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten obiekt?';
$labels['savingdata'] = 'Zapisuję dane...';