summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/calendar/localization/sv_SE.inc
blob: 479ddf2e8d699dd934cb1af89bb88bb14416a72d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
<?php
/**
 * Localizations for Kolab Calendar plugin
 *
 * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
 *
 * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/calendar/
 */
$labels['default_view'] = 'Standardvy';
$labels['time_format'] = 'Tidformat';
$labels['timeslots'] = 'Tidsluckor per timme';
$labels['first_day'] = 'Första veckodag';
$labels['first_hour'] = 'Dagen börjar';
$labels['workinghours'] = 'Arbetstid';
$labels['add_category'] = 'Lägg till kategori';
$labels['remove_category'] = 'Ta bort kategori';
$labels['defaultcalendar'] = 'Skapa nya händelser i';
$labels['eventcoloring'] = 'Händelsefärg';
$labels['coloringmode0'] = 'Enligt kalender';
$labels['coloringmode1'] = 'Enligt kategori';
$labels['coloringmode2'] = 'Kalender för översikt, kategori för innehåll';
$labels['coloringmode3'] = 'Kategori för översikt, kalender för innehåll';
$labels['afternothing'] = 'Gör inget';
$labels['aftertrash'] = 'Flytta till papperskorgen';
$labels['afterdelete'] = 'Ta bort meddelandet';
$labels['afterflagdeleted'] = 'Märk som borttaget';
$labels['aftermoveto'] = 'Flytta till ...';
$labels['itipoptions'] = 'Händelseinbjudningar';
$labels['afteraction'] = 'Efter en inbjudan eller uppdatering bearbetats meddelande';
$labels['calendar'] = 'Kalender';
$labels['calendars'] = 'Kalendrar';
$labels['category'] = 'Kategori';
$labels['categories'] = 'Kategorier';
$labels['createcalendar'] = 'Skapa ny kalender';
$labels['editcalendar'] = 'Redigera kalenderegenskaper';
$labels['name'] = 'Namn';
$labels['color'] = 'Färg';
$labels['day'] = 'Dag';
$labels['week'] = 'Vecka';
$labels['month'] = 'Månad';
$labels['agenda'] = 'Agenda';
$labels['new'] = 'Ny';
$labels['new_event'] = 'Ny händelse';
$labels['edit_event'] = 'Redigera händelse';
$labels['edit'] = 'Redigera';
$labels['save'] = 'Spara';
$labels['removelist'] = 'Ta bort från lista';
$labels['cancel'] = 'Avbryt';
$labels['select'] = 'Välj';
$labels['print'] = 'Skriv ut';
$labels['printtitle'] = 'Skriv ut kalendrar';
$labels['title'] = 'Sammanfattning';
$labels['description'] = 'Beskrivning';
$labels['all-day'] = 'heldag';
$labels['export'] = 'Exportera';
$labels['exporttitle'] = 'Exportera till iCalendar';
$labels['exportrange'] = 'Händelser från';
$labels['exportattachments'] = 'Med bilagor';
$labels['customdate'] = 'Anpassat datum';
$labels['location'] = 'Plats';
$labels['url'] = 'URL';
$labels['date'] = 'Datum';
$labels['start'] = 'Start';
$labels['starttime'] = 'Starttid';
$labels['end'] = 'Slut';
$labels['endtime'] = 'Sluttid';
$labels['repeat'] = 'Upprepa';
$labels['selectdate'] = 'Välj datum';
$labels['freebusy'] = 'Visa mig som';
$labels['free'] = 'Ledig';
$labels['busy'] = 'Upptagen';
$labels['outofoffice'] = 'Frånvarande';
$labels['tentative'] = 'Preliminärt';
$labels['mystatus'] = 'Min status';
$labels['status'] = 'Status';
$labels['status-confirmed'] = 'Bekräftad';
$labels['status-cancelled'] = 'Inställd';
$labels['priority'] = 'Prioritet';
$labels['sensitivity'] = 'Integritet';
$labels['public'] = 'publik';
$labels['private'] = 'privat';
$labels['confidential'] = 'konfidentiell';
$labels['alarms'] = 'Påminnelse';
$labels['comment'] = 'Kommentar';
$labels['created'] = 'Skapad';
$labels['changed'] = 'Senast ändrad';
$labels['unknown'] = 'Okänd';
$labels['eventoptions'] = 'Alternativ';
$labels['generated'] = 'genererad vid';
$labels['eventhistory'] = 'Historik';
$labels['printdescriptions'] = 'Skriv ut beskrivning';
$labels['parentcalendar'] = 'Infoga inuti';
$labels['searchearlierdates'] = '« Sök efter tidigare händelser';
$labels['searchlaterdates'] = 'Sök efter senare händelser »';
$labels['andnmore'] = '$nr fler ...';
$labels['togglerole'] = 'Klicka för att växla roll';
$labels['createfrommail'] = 'Spara som händelse';
$labels['importevents'] = 'Importera händelser';
$labels['importrange'] = 'Händelser från';
$labels['onemonthback'] = '1 månad bakåt';
$labels['nmonthsback'] = '$nr månader bakåt';
$labels['showurl'] = 'Visa kalender-URL';
$labels['showurldescription'] = 'Använd följande adress för åtkomst (endast läsbar) till din kalender från andra applikationer. Du kan kopiera och klistra in adressen in i ett kalenderprogram som stöder iCal-formatet.';
$labels['caldavurldescription'] = 'Kopiera denna adress till ett <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV" target="_blank">CalDAV</a> klientprogram (t.ex. Evolution eller Mozilla Thunderbird) för att helt synkronisera denna specifika kalender med din dator eller mobila enhet.';
$labels['findcalendars'] = 'Hitta kalendrar ...';
$labels['searchterms'] = 'Sökord';
$labels['calsearchresults'] = 'Tillgängliga kalendrar';
$labels['calendarsubscribe'] = 'Lista permanent';
$labels['nocalendarsfound'] = 'Inga kalendrar hittades';
$labels['nrcalendarsfound'] = '$nr kalendrar hittades';
$labels['quickview'] = 'Visa endast denna kalender';
$labels['invitationspending'] = 'Avvaktade inbjudningar';
$labels['invitationsdeclined'] = 'Avböjda inbjudningar';
$labels['changepartstat'] = 'Ändra deltagarstatus';
$labels['rsvpcomment'] = 'Inbjudningstext';
$labels['listrange'] = 'Intervall att visa';
$labels['listsections'] = 'Dela upp i';
$labels['smartsections'] = 'Smarta sektioner';
$labels['until'] = 'tills';
$labels['today'] = 'Idag';
$labels['tomorrow'] = 'Imorgon';
$labels['thisweek'] = 'Denna vecka';
$labels['nextweek'] = 'Nästa vecka';
$labels['prevweek'] = 'Föregående vecka';
$labels['thismonth'] = 'Denna månad';
$labels['nextmonth'] = 'Nästa månad';
$labels['weekofyear'] = 'Vecka';
$labels['pastevents'] = 'Förflutna';
$labels['futureevents'] = 'Framtida';
$labels['showalarms'] = 'Visa påminnelser';
$labels['defaultalarmtype'] = 'Standardinställning för påminnelser';
$labels['defaultalarmoffset'] = 'Standartid för påminnelser';
$labels['attendee'] = 'Deltagare';
$labels['role'] = 'Roll';
$labels['availability'] = 'Tillg.';
$labels['confirmstate'] = 'Status';
$labels['addattendee'] = 'Lägg till deltagare';
$labels['roleorganizer'] = 'Organisatör';
$labels['rolerequired'] = 'Obligatorisk';
$labels['roleoptional'] = 'Valfritt';
$labels['rolechair'] = 'Stol';
$labels['rolenonparticipant'] = 'Frånvarande';
$labels['cutypeindividual'] = 'Individuell';
$labels['cutypegroup'] = 'Grupp';
$labels['cutyperesource'] = 'Resurs';
$labels['cutyperoom'] = 'Rum';
$labels['availfree'] = 'Ledig';
$labels['availbusy'] = 'Upptagen';
$labels['availunknown'] = 'Okänd';
$labels['availtentative'] = 'Preliminärt';
$labels['availoutofoffice'] = 'Frånvarande';
$labels['delegatedto'] = 'Delegerad till:';
$labels['delegatedfrom'] = 'Delegerad från:';
$labels['scheduletime'] = 'Hitta tillgänglighet';
$labels['sendinvitations'] = 'Skicka inbjudningar';
$labels['sendnotifications'] = 'Meddela deltagare om ändringar';
$labels['sendcancellation'] = 'Meddela deltagare om att händelsen ställts in';
$labels['onlyworkinghours'] = 'Sök tillgänglighet inom min arbetstid';
$labels['reqallattendees'] = 'Obligatorisk/alla deltagare';
$labels['prevslot'] = 'Föregående lucka';
$labels['nextslot'] = 'Nästa lucka';
$labels['suggestedslot'] = 'Föreslagen lucka';
$labels['noslotfound'] = 'Det gick inte att hitta en ledig tidslucka';
$labels['invitationsubject'] = 'Du har blivit inbjuden till "$title"';
$labels['invitationmailbody'] = "*\$title*\n\nNär: \$date\n\nInbjudna: \$attendees\n\nHärmed bifogas en iCalendar-fil med alla detaljer om händelsen som du kan importera till din kalenderapplikation.";
$labels['invitationattendlinks'] = "Om din e-postklient inte stöder iTip-förfrågningar kan du använda följande länk för att antingen tacka ja eller eller nej till denna inbjudan:\n\$url";
$labels['eventupdatesubject'] = '"$title" har uppdaterats';
$labels['eventupdatesubjectempty'] = 'En händelse som berör dig har uppdaterats';
$labels['eventupdatemailbody'] = "*\$title*\n\nNär: \$date\n\nInbjudna: \$attendees\n\nHärmed bifogas en iCalendar-fil med uppdaterad information som du kan importera till din kalenderapplikation.";
$labels['eventcancelsubject'] = '"$title" har ställts in';
$labels['eventcancelmailbody'] = "*\$title*\n\nNär: \$date\n\nInbjudna: \$attendees\n\nHändelsen har ställts in av \$organizer.\n\nHärmed bifogas en iCalendar-fil med uppdaterad information om händelsen.";
$labels['itipobjectnotfound'] = 'Den händelse som avses i detta meddelande hittades inte i din kalender.';
$labels['itipmailbodyaccepted'] = "\$sender har accepterat inbjudan till följande händelse:\n\n*\$title*\n\nNär: \$date\n\nInbjudna: \$attendees";
$labels['itipmailbodytentative'] = "\$sender har preliminärt accepterat inbjudan till följande evenemang:\n\n*\$title*\n\nNär: \$date\n\nInbjudna: \$attendees";
$labels['itipmailbodydeclined'] = "\$sender har tackat nej till inbjudan till följande händelse:\n\n*\$title*\n\nNär: \$date\n\nIbjudna: \$attendees";
$labels['itipmailbodycancel'] = "\$sender har avvisat ditt deltagande i följande händelse:\n\n*\$title*\n\nNär: \$dat";
$labels['itipmailbodydelegated'] = "\$sender har delegerat deltagandet i följande händelse:\n\n*\$title*\n\nNär: \$date";
$labels['itipmailbodydelegatedto'] = "\$sender har delegerat deltagandet i följande händelse till dig:\n\n*\$title*\n\nNär: \$date";
$labels['itipdeclineevent'] = 'Vill du tacka nej till inbjudan till denna händelse?';
$labels['declinedeleteconfirm'] = 'Vill du även ta bort denna händelse, som du tackat nej till, från din kalender?';
$labels['itipcomment'] = 'Kommentar till inbjudan/meddelande';
$labels['itipcommenttitle'] = 'Denna kommentar kommer att bifogas i inbjudan/meddelandet som skickas till deltagarna';
$labels['notanattendee'] = 'Du är inte listad som en deltagare i denna händelse';
$labels['eventcancelled'] = 'Händelsen har ställts in';
$labels['saveincalendar'] = 'Spara i';
$labels['updatemycopy'] = 'Uppdatera i min kalender';
$labels['savetocalendar'] = 'Spara till kalender';
$labels['openpreview'] = 'Kontrollera kalender';
$labels['noearlierevents'] = 'Inga tidigare händelser';
$labels['nolaterevents'] = 'Inga senare händelser';
$labels['resource'] = 'Resurs';
$labels['addresource'] = 'Boka resurs';
$labels['findresources'] = 'Hitta resurser';
$labels['resourcedetails'] = 'Detaljer';
$labels['resourceavailability'] = 'Tillgänglighet';
$labels['resourceowner'] = 'Ägare';
$labels['resourceadded'] = 'Resursen har kopplats till din händelser ';
$labels['tabsummary'] = 'Sammanfattning';
$labels['tabrecurrence'] = 'Återkommande';
$labels['tabattendees'] = 'Deltagare';
$labels['tabresources'] = 'Resurser';
$labels['tabattachments'] = 'Bilagor';
$labels['tabsharing'] = 'Delning';
$labels['deleteobjectconfirm'] = 'Vill du verkligen ta bort denna händelse';
$labels['deleteventconfirm'] = 'Vill du verkligen ta bort denna händelse';
$labels['deletecalendarconfirm'] = 'Vill du verkligen ta bort denna kalender med alla dess händelser?';
$labels['deletecalendarconfirmrecursive'] = 'Vill du verkligen ta bort denna kalender med alla händelser och delkalendrar?';
$labels['savingdata'] = 'Sparar data ...';
$labels['errorsaving'] = 'Misslyckades att spara ändringar.';
$labels['operationfailed'] = 'Den begärda åtgärden misslyckades.';
$labels['invalideventdates'] = 'Ogiltiga datum angivna! Kontrollera din inmatning.';
$labels['invalidcalendarproperties'] = 'Ogiltiga kalenderegenskaper! Var god ange ett giltigt namn.';
$labels['searchnoresults'] = 'Inga händelser hittades i de valda kalendrarna.';
$labels['successremoval'] = 'Händelsen har tagits bort.';
$labels['successrestore'] = 'Händelsen har återställts.';
$labels['errornotifying'] = 'Det gick inte att skicka meddelande till händelsens deltagare';
$labels['errorimportingevent'] = 'Det gick inte att importera händelsen';
$labels['importwarningexists'] = 'En kopia av denna händelse finns redan i din kalender.';
$labels['newerversionexists'] = 'En nyare version av denna händelse finns redan! Åtgärd avbruten.';
$labels['nowritecalendarfound'] = 'Ingen kalender hittades att spara händelsen i';
$labels['importedsuccessfully'] = 'Händelsen har lagts till i \'$calendar\'';
$labels['updatedsuccessfully'] = 'Händelsen uppdaterades i \'$calendar\'';
$labels['attendeupdateesuccess'] = 'Uppdaterade deltagarens status';
$labels['itipsendsuccess'] = 'Inbjudan har skickats till deltagare.';
$labels['itipresponseerror'] = 'Det gick inte att skicka ett svar på inbjudan till denna händelse';
$labels['itipinvalidrequest'] = 'Denna inbjudan är inte längre giltig';
$labels['sentresponseto'] = 'Skickade svar på inbjudan till $mailto';
$labels['localchangeswarning'] = 'Du är på väg att göra ändringar som endast kommer att återspeglas i din kalender och inte skickas till organisatören av händelsen.';
$labels['importsuccess'] = 'Importerade $nr händelser';
$labels['importnone'] = 'Hittade inga händelser att importera';
$labels['importerror'] = 'Ett fel uppstod vid import';
$labels['aclnorights'] = 'Du har inga administratörsrättigheter i denna kalender.';
$labels['changeeventconfirm'] = 'Ändra händelse';
$labels['removeeventconfirm'] = 'Ta bort händelse';
$labels['changerecurringeventwarning'] = 'Detta är en återkommande händelse. Vill du redigera endast den aktuella händelsen, denna och alla framtida händelser, alla händelser eller spara den som en ny händelse?';
$labels['removerecurringeventwarning'] = 'etta är en återkommande händelse. Vill du ta bort endast den aktuella händelsen, denna och alla framtida händelser eller alla förekomster av denna händelse';
$labels['currentevent'] = 'Nuvarande';
$labels['futurevents'] = 'Framtida';
$labels['allevents'] = 'Alla';
$labels['saveasnew'] = 'Spara som ny';
$labels['birthdays'] = 'Födelsedagar';
$labels['birthdayscalendar'] = 'Födelsedagskalender';
$labels['displaybirthdayscalendar'] = 'Visa födelsedagskalender';
$labels['birthdayscalendarsources'] = 'Från dessa adressböcker';
$labels['birthdayeventtitle'] = '$name\s födelsedag';
$labels['birthdayage'] = '$age år';
$labels['eventchangelog'] = 'Ändringshistorik';
$labels['eventdiff'] = 'Ändringar från revisioner $rev';
$labels['revision'] = 'Revision';
$labels['user'] = 'Användare';
$labels['operation'] = 'Åtgärd';
$labels['actionappend'] = 'Sparad';
$labels['actionmove'] = 'Flyttad';
$labels['actiondelete'] = 'Borttagen';
$labels['compare'] = 'Jämför';
$labels['showrevision'] = 'Visa denna version';
$labels['restore'] = 'Återställ denna verson';
$labels['eventnotfound'] = 'Det gick inte att läsa in data för händelsen';
$labels['eventchangelognotavailable'] = 'Ändringshistorik är inte tillgänglig för denna händelse';
$labels['eventdiffnotavailable'] = 'Ingen jämförelse möjlig för valda revisioner';
$labels['eventrestoreconfirm'] = 'Vill du verkligen återställa revision $rev för denna händelse? Det kommer att ersätta den aktuella händelsen med den gamla versionen.';
$labels['arialabelminical'] = 'Kalender datumurval';
$labels['arialabelcalendarview'] = 'Kalender vy';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Händelse sökformulär';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Händelse sökinmatning';
$labels['arialabelcalsearchform'] = 'Kalender sökformulär';
$labels['calendaractions'] = 'Kalender åtgärder';
$labels['arialabeleventattendees'] = 'Händelse deltagarlista';
$labels['arialabeleventresources'] = 'Händelse resurslista';
$labels['arialabelresourcesearchform'] = 'Resurser sökformulär';
$labels['arialabelresourceselection'] = 'Tillgängliga resurser';
?>