summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/calendar/localization/pl_PL.inc
blob: 8bae25a838c7129be8418d2e7e0411a144c837ec (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
<?php
/**
 * Localizations for Kolab Calendar plugin
 *
 * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
 *
 * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/calendar/
 */
$labels['default_view'] = 'Domyślny widok';
$labels['time_format'] = 'Format czasu';
$labels['timeslots'] = 'Time slots per hour';
$labels['first_day'] = 'Pierwszy dzień tygodnia';
$labels['first_hour'] = 'Pierwsza godzina';
$labels['workinghours'] = 'Godziny robocze';
$labels['add_category'] = 'Dodaj kategorię';
$labels['remove_category'] = 'Usuń kategorię';
$labels['defaultcalendar'] = 'Twórz nowe zdarzenia w';
$labels['eventcoloring'] = 'Kolor zdarzenia';
$labels['coloringmode0'] = 'Zgodnie z kalendarzem';
$labels['coloringmode1'] = 'Zgodnie z kategorią';
$labels['coloringmode2'] = 'Kalendarz dla obramowania, kategoria dla środka';
$labels['coloringmode3'] = 'Kategoria dla obramowania, kalendarz dla środka';
$labels['afternothing'] = 'Nie rób nic';
$labels['aftertrash'] = 'Przenieś do Kosza';
$labels['afterdelete'] = 'Usuń wiadomość';
$labels['afterflagdeleted'] = 'Oznacz jako usunięta';
$labels['aftermoveto'] = 'Przenieś do...';
$labels['itipoptions'] = 'Zaproszenia';
$labels['afteraction'] = 'Wiadomość jest przetwarzana po zaproszeniu lub aktualizacji';
$labels['calendar'] = 'Kalendarz';
$labels['calendars'] = 'Kalendarze';
$labels['category'] = 'Kategoria';
$labels['categories'] = 'Kategorie';
$labels['createcalendar'] = 'Utwórz nowy kalendarz';
$labels['editcalendar'] = 'Edytuj właściwości kalendarza';
$labels['name'] = 'Nazwa';
$labels['color'] = 'Kolor';
$labels['day'] = 'Dzień';
$labels['week'] = 'Tydzień';
$labels['month'] = 'Miesiąc';
$labels['agenda'] = 'Agenda';
$labels['new'] = 'Nowy';
$labels['new_event'] = 'Nowe zdarzenie';
$labels['edit_event'] = 'Edytuj zdarzenie';
$labels['edit'] = 'Edytuj';
$labels['save'] = 'Zapisz';
$labels['remove'] = 'Usuń';
$labels['cancel'] = 'Anuluj';
$labels['select'] = 'Wybierz';
$labels['print'] = 'Drukuj';
$labels['printtitle'] = 'Drukuj kalendarze';
$labels['title'] = 'Podsumowanie';
$labels['description'] = 'Opis';
$labels['all-day'] = 'cały dzień';
$labels['export'] = 'Eksport';
$labels['exporttitle'] = 'Eksport w formacie iCalendar';
$labels['exportrange'] = 'Zdarzenia z';
$labels['exportattachments'] = 'Z załącznikami';
$labels['customdate'] = 'Własna data';
$labels['location'] = 'Położenie';
$labels['url'] = 'Adres URL';
$labels['date'] = 'Data';
$labels['start'] = 'Początek';
$labels['starttime'] = 'Początek';
$labels['end'] = 'Koniec';
$labels['endtime'] = 'Koniec';
$labels['repeat'] = 'Powtórz';
$labels['selectdate'] = 'Wybierz datę';
$labels['freebusy'] = 'Pokaż mnie jako';
$labels['free'] = 'Wolny';
$labels['busy'] = 'Zajęty';
$labels['outofoffice'] = 'Poza biurem';
$labels['tentative'] = 'Niepewny';
$labels['mystatus'] = 'Mój status';
$labels['status'] = 'Status';
$labels['status-confirmed'] = 'Potwierdzony';
$labels['status-cancelled'] = 'Anulowany';
$labels['priority'] = 'Priorytet';
$labels['sensitivity'] = 'Poufność';
$labels['public'] = 'publiczny';
$labels['private'] = 'prywatny';
$labels['confidential'] = 'poufny';
$labels['alarms'] = 'Przypomnienie';
$labels['comment'] = 'Komentarz';
$labels['created'] = 'Utworzono';
$labels['changed'] = 'Ostatnia modyfikacja';
$labels['unknown'] = 'Nieznany';
$labels['eventoptions'] = 'Opcje';
$labels['generated'] = 'wygenerowano';
$labels['eventhistory'] = 'Historia';
$labels['printdescriptions'] = 'Drukuj opisy';
$labels['parentcalendar'] = 'Wstaw wewnątrz';
$labels['searchearlierdates'] = '« Szukaj wcześniejszych zdarzeń';
$labels['searchlaterdates'] = 'Szukaj późniejszych zdarzeń »';
$labels['andnmore'] = '$nr więcej...';
$labels['togglerole'] = 'Kliknuj aby przestawić rolę';
$labels['createfrommail'] = 'Zapisz jako zdarzenie';
$labels['importevents'] = 'Importuj zdarzenia';
$labels['importrange'] = 'Zdarzenia z';
$labels['onemonthback'] = '1 miesiąc wstecz';
$labels['nmonthsback'] = '$nr miesięcy wstecz';
$labels['showurl'] = 'Pokaż adres URL kalendarza';
$labels['showurldescription'] = 'Używaj tego adresu aby dostać się do kalendarza z innych programów (w trybie tylko-do-odczytu). Możesz wkleić go do dowolnej aplikacji obsługującej format iCal.';
$labels['caldavurldescription'] = 'Skopiuj ten adres do aplikacji obsługującej format <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV" target="_blank">CalDAV</a> (np. Evolution lub Mozilla Thunderbird) aby zsynchronizować wybrany kalendarz z twoim komputerem lub urządzeniem przenośnym.';
$labels['findcalendars'] = 'Wyszukaj kalendarze...';
$labels['searchterms'] = 'Szukana fraza';
$labels['calsearchresults'] = 'Dostępne kalendarze';
$labels['calendarsubscribe'] = 'Dodaj do listy na stałe';
$labels['nocalendarsfound'] = 'Nie znaleziono żadych kalendarzy';
$labels['nrcalendarsfound'] = 'znaleziono $nr kalendarzy';
$labels['quickview'] = 'Pokaż tylko ten kalendarz';
$labels['invitationspending'] = 'Oczekujące zaproszenia';
$labels['invitationsdeclined'] = 'Odrzucone zaproszenia';
$labels['changepartstat'] = 'Zmień status uczestnika';
$labels['rsvpcomment'] = 'Treść zaproszenia';
$labels['listrange'] = 'Zakres do pokazania:';
$labels['listsections'] = 'Podziel na:';
$labels['smartsections'] = 'Inteligentne sekcje';
$labels['until'] = 'dopóki';
$labels['today'] = 'Dzisiaj';
$labels['tomorrow'] = 'Jutro';
$labels['thisweek'] = 'Bieżący tydzień';
$labels['nextweek'] = 'Następny tydzień';
$labels['prevweek'] = 'Poprzedni tydzień';
$labels['thismonth'] = 'Bieżący miesiąc';
$labels['nextmonth'] = 'Następny miesiąc';
$labels['weekofyear'] = 'Tydzień';
$labels['pastevents'] = 'Przeszłe';
$labels['futureevents'] = 'Przyszłe';
$labels['showalarms'] = 'Show reminders';
$labels['defaultalarmtype'] = 'Domyślne powiadomienie';
$labels['defaultalarmoffset'] = 'Domyślny czas powiadomienia';
$labels['attendee'] = 'Uczestnik';
$labels['role'] = 'Rola';
$labels['availability'] = 'Dostępny';
$labels['confirmstate'] = 'Status';
$labels['addattendee'] = 'Dodaj uczestnika';
$labels['roleorganizer'] = 'Organizator';
$labels['rolerequired'] = 'Wymagany';
$labels['roleoptional'] = 'Opcjonalny';
$labels['rolechair'] = 'Przewodniczący';
$labels['rolenonparticipant'] = 'Absent';
$labels['cutypeindividual'] = 'Osoba';
$labels['cutypegroup'] = 'Grupa';
$labels['cutyperesource'] = 'Zasób';
$labels['cutyperoom'] = 'Pokój';
$labels['availfree'] = 'Wolny';
$labels['availbusy'] = 'Zajęty';
$labels['availunknown'] = 'Nieznany';
$labels['availtentative'] = 'Niepewny';
$labels['availoutofoffice'] = 'Poza biurem';
$labels['delegatedto'] = 'Oddelegowany do:';
$labels['delegatedfrom'] = 'Oddelegowany z:';
$labels['scheduletime'] = 'Sprawdź dostępność';
$labels['sendinvitations'] = 'Wyślij zaproszenia';
$labels['sendnotifications'] = 'Powiadom uczestników o zmianach';
$labels['sendcancellation'] = 'Powiadom uczestników o anulowaniu zdarzenia';
$labels['onlyworkinghours'] = 'Sprawdź dostępność w moich godzinach pracy';
$labels['reqallattendees'] = 'Wymagany/wszyscy uczestnicy';
$labels['prevslot'] = 'Poprzedni przedział';
$labels['nextslot'] = 'Następny przedział';
$labels['suggestedslot'] = 'Sugerowany przedział';
$labels['noslotfound'] = 'Nie znaleziono wolnego przedziału czasu';
$labels['invitationsubject'] = 'Zostałeś zaproszony do "$title"';
$labels['invitationmailbody'] = "*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees\n\nW załączeniu plik w formacie iCalendar ze szczegółami zdarzenia, który możesz zaimportować do twojej aplikacji kalendarza.";
$labels['invitationattendlinks'] = "W przypadku gdy klient poczty elektronicznej nie obsługuje rządań w formacie iTip, aby zaakceptować lub odrzucić to zaproszenie, można skorzystać z następującego linku:\n\$url ";
$labels['eventupdatesubject'] = '"$title" zostało zaktualizowane';
$labels['eventupdatesubjectempty'] = 'Zdarzenie które cię dotyczy zostało zaktualizowane';
$labels['eventupdatemailbody'] = "*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees\n\nW załączeniu plik w formacie iCalendar zawierający zaktualizowane szczegóły zdarzenia, które możesz zaimportować do swojej aplikacji kalendarza.";
$labels['eventcancelsubject'] = '"$title" zostało anulowane';
$labels['eventcancelmailbody'] = "*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees\n\nZdarzenie zostało anulowane przez \$organizer.\n\nW załączeniu plik w formacie iCalendar ze zaktualizowanymi szczegółami zdarzenia.";
$labels['itipobjectnotfound'] = 'W twoim kalendarzu nie znaleziono zdarzenia związanego z tą wiadomością.';
$labels['itipmailbodyaccepted'] = "\$sender zaakceptował zaproszenie do następującego zdarzenia:\n\n*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees";
$labels['itipmailbodytentative'] = "\$sender warunkowo zaakceptował zaproszenie do następującego zdarzenia:\n\n*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees";
$labels['itipmailbodydeclined'] = "\$sender odrzucił zaproszenie na następujące zdarzenie:\n\n*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees";
$labels['itipmailbodycancel'] = "\$sender odrzucił twój udział w zastępującym zdarzeniu:\n\n*\$title*\n\nKiedy: \$date";
$labels['itipdeclineevent'] = 'Czy chcesz odrzucić zaproszenie na to zdarzenie?';
$labels['declinedeleteconfirm'] = 'Czy chcesz także usunąć to odrzucone zdarzenie ze swojego kalendarza?';
$labels['itipcomment'] = 'Komentarz zaproszenia/powiadomienia';
$labels['itipcommenttitle'] = 'Komentarz ten będzie dołączony do wiadomości wysłanej do uczestników zdarzenia';
$labels['notanattendee'] = 'Nie jesteś na liście uczestników tego zdarzenia';
$labels['eventcancelled'] = 'Zdarzenie zostało anulowane';
$labels['saveincalendar'] = 'zapisz w';
$labels['updatemycopy'] = 'Uaktualnij w moim kalendarzu';
$labels['savetocalendar'] = 'Zapisz do kalendarza';
$labels['resource'] = 'Zasób';
$labels['addresource'] = 'Rezerwuj zasób';
$labels['findresources'] = 'Wyszukaj zasoby';
$labels['resourcedetails'] = 'Szczegóły';
$labels['resourceavailability'] = 'Dostępność';
$labels['resourceowner'] = 'Właściciel';
$labels['resourceadded'] = 'Zasób został dodany do twojego zdarzenia';
$labels['tabsummary'] = 'Podsumowanie';
$labels['tabrecurrence'] = 'Powtarzalność';
$labels['tabattendees'] = 'Uczestnicy';
$labels['tabresources'] = 'Zasoby';
$labels['tabattachments'] = 'Załączniki';
$labels['tabsharing'] = 'Udostępnianie';
$labels['deleteobjectconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć to zdarzenie?';
$labels['deleteventconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć to zdarzenie?';
$labels['deletecalendarconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten kalendarz z wszystkimi zadaniami?';
$labels['deletecalendarconfirmrecursive'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten kalendarz ze wszystkimi zdarzeniami i pod-kalendarzami?';
$labels['savingdata'] = 'Zapisuję dane...';
$labels['errorsaving'] = 'Błąd podczas zapisu danych.';
$labels['operationfailed'] = 'Żądana operacja nie powiodła się.';
$labels['invalideventdates'] = 'Błędna data! Proszę sprawdzić wprowadzone dane.';
$labels['invalidcalendarproperties'] = 'Błędna właściwość kalendarza! Proszę podać poprawną nazwę.';
$labels['searchnoresults'] = 'Nie znaleziono zdarzeń w wybranym kalendarzu.';
$labels['successremoval'] = 'Zdarzenie zostało usunięte.';
$labels['successrestore'] = 'Zdarzenie zostało przywrócone.';
$labels['errornotifying'] = 'Nie udało się wysłać powiadomień do uczestników zdarzenia';
$labels['errorimportingevent'] = 'Nie udało się zaimportować zdarzenia';
$labels['importwarningexists'] = 'Kopia tego zdarzenia już istnieje w twoim kalendarzu.';
$labels['newerversionexists'] = 'Istnieje nowsza wersja tego zdarzenia ! Przerwano.';
$labels['nowritecalendarfound'] = 'Nie znaleziono kalendarza aby zapisać zdarzenie.';
$labels['importedsuccessfully'] = 'Zdarzenie dodano do \'$calendar\'';
$labels['updatedsuccessfully'] = 'Zdarzenie zostało pomyślnie zaktualizowane w \'$calendar\'';
$labels['attendeupdateesuccess'] = 'Zaktualizowano status uczestnika.';
$labels['itipsendsuccess'] = 'Wysłano zaproszenia do uczestników.';
$labels['itipresponseerror'] = 'Nie udało się wysłać odpowiedzi na to zaproszenie.';
$labels['itipinvalidrequest'] = 'To zaproszenie nie jest już aktualne.';
$labels['sentresponseto'] = 'Wysłano odpowiedź na zaproszenie do $mailto.';
$labels['localchangeswarning'] = 'Zamierzasz dokonać zmian, które mogą zostać wykonane tylko w twoim kalendarzu i nie zostaną wysłane do organizatora zdarzenia.';
$labels['importsuccess'] = 'Zaimportowano $nr zdarzeń.';
$labels['importnone'] = 'Nie znaleziono zdarzeń do zaimportowania.';
$labels['importerror'] = 'Wystąpił błąd podczas importu.';
$labels['aclnorights'] = 'Nie masz uprawnień administracyjnych dla tego kalendarza.';
$labels['changeeventconfirm'] = 'Zmień zdarzenie';
$labels['removeeventconfirm'] = 'Usuń zdarzenie';
$labels['changerecurringeventwarning'] = 'To jest zdarzenie powtarzalne. Czy chcesz zmienić bieżące zdarzenie, bieżące i przyszłe, wszystkie, a może zapisać je jako nowe zdarzenie?';
$labels['removerecurringeventwarning'] = 'To jest zdarzenie powtarzalne. Czy chcesz usunąć tylko bieżące zdarzenie, bieżące i przyszłe, a może wszystkie wystąpienia?';
$labels['currentevent'] = 'Bieżące';
$labels['futurevents'] = 'Przyszłe';
$labels['allevents'] = 'Wszystkie';
$labels['saveasnew'] = 'Zapisz jako nowe';
$labels['birthdays'] = 'Birthdays';
$labels['birthdayscalendar'] = 'Birthdays Calendar';
$labels['displaybirthdayscalendar'] = 'Display birthdays calendar';
$labels['birthdayscalendarsources'] = 'From these address books';
$labels['birthdayeventtitle'] = '$name\'s Birthday';
$labels['birthdayage'] = 'Age $age';
$labels['eventchangelog'] = 'Historia zmian';
$labels['eventdiff'] = 'Zmiany od wersji $rev';
$labels['revision'] = 'Wersja';
$labels['user'] = 'Użytkownik';
$labels['operation'] = 'Akcja';
$labels['actionappend'] = 'Zapisane';
$labels['actionmove'] = 'Przeniesione';
$labels['actiondelete'] = 'Usunięte';
$labels['compare'] = 'Porównaj';
$labels['showrevision'] = 'Pokaż tą wersję';
$labels['restore'] = 'Przywróć tą wersję';
$labels['eventnotfound'] = 'Nie udało się wczytać zdarzenia';
$labels['eventchangelognotavailable'] = 'Historia zmian jest niedostępna dla tego zdarzenia';
$labels['eventdiffnotavailable'] = 'Nie można porównać wybranych wersji';
$labels['eventrestoreconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz przywrócić wersję $rev tego zdarzenia? Bierzące zdarzenie zostanie zastąpione starszą wersją.';
$labels['arialabelminical'] = 'Wybór daty kalendarza';
$labels['arialabelcalendarview'] = 'Podgląd kalendarza';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Formularz wyszukiwania zdarzeń';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Fraza wyszukiwania zdarzeń';
$labels['arialabelcalsearchform'] = 'Formularz wyszukiwania kalendarzy';
$labels['calendaractions'] = 'Akcje kalendarzy';
$labels['arialabeleventattendees'] = 'Lista uczestników zdarzenia';
$labels['arialabeleventresources'] = 'Lista zasobów zdarzenia';
$labels['arialabelresourcesearchform'] = 'Formularz wyszukiwania zasobów';
$labels['arialabelresourceselection'] = 'Dostępne zasoby';
?>