summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/calendar/localization/bg_BG.inc
blob: a87803fc5833509956e3ae3b7e70404924df1137 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
<?php

/**
 * Localizations for Kolab Calendar plugin
 *
 * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
 *
 * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/calendar/
 */

$labels = array();

// preferences
$labels['default_view'] = 'Изглед по подразбиране';
$labels['time_format'] = 'Формат на часовете';
$labels['timeslots'] = 'Time slots per hour';
$labels['first_day'] = 'Първи ден от седмицата';
$labels['first_hour'] = 'Първи час при показване';
$labels['workinghours'] = 'Работни часове';
$labels['add_category'] = 'Добавяне на категория';
$labels['remove_category'] = 'Премахване на категория';
$labels['defaultcalendar'] = 'Създаване на нови събития в ';
$labels['eventcoloring'] = 'Оцветяване на събитията';
$labels['coloringmode0'] = 'Според календара';
$labels['coloringmode1'] = 'Относно категорията';
$labels['coloringmode2'] = 'Календар за очертание, категория за съдържание';
$labels['coloringmode3'] = 'Категория за очертание, календар за съдържание';
$labels['afternothing'] = 'Do nothing';
$labels['aftertrash'] = 'Move to Trash';
$labels['afterdelete'] = 'Delete the message';
$labels['afterflagdeleted'] = 'Flag as deleted';
$labels['aftermoveto'] = 'Move to...';
$labels['itipoptions'] = 'Event Invitations';
$labels['afteraction'] = 'After an invitation or update message is processed';

// calendar
$labels['calendar'] = 'Календар';
$labels['calendars'] = 'Календари';
$labels['category'] = 'Категория';
$labels['categories'] = 'Категории';
$labels['createcalendar'] = 'Създаване на нов календар';
$labels['editcalendar'] = 'Промяна на свойствата на календара';
$labels['name'] = 'Име';
$labels['color'] = 'Цвят';
$labels['day'] = 'Ден';
$labels['week'] = 'Седмица';
$labels['month'] = 'Месец';
$labels['agenda'] = 'Бележник';
$labels['new'] = 'Ново';
$labels['new_event'] = 'Добавяне на събитие';
$labels['edit_event'] = 'Промяна на събитие';
$labels['edit'] = 'Промяна';
$labels['save'] = 'Запис';
$labels['removelist'] = 'Remove from list';
$labels['cancel'] = 'Отказ';
$labels['select'] = 'Избиране';
$labels['print'] = 'Печат';
$labels['printtitle'] = 'Печат на календарите';
$labels['title'] = 'Заглавие';
$labels['description'] = 'Описание';
$labels['all-day'] = 'цял ден';
$labels['export'] = 'Извличане';
$labels['exporttitle'] = 'Извличане към iCalendar';
$labels['exportrange'] = 'Събития от';
$labels['exportattachments'] = 'With attachments';
$labels['customdate'] = 'Custom date';
$labels['location'] = 'Местоположение';
$labels['url'] = 'URL';
$labels['date'] = 'Дата';
$labels['start'] = 'Начало';
$labels['starttime'] = 'Start time';
$labels['end'] = 'Край';
$labels['endtime'] = 'End time';
$labels['repeat'] = 'Repeat';
$labels['selectdate'] = 'Избор на дата';
$labels['freebusy'] = 'Показване като';
$labels['free'] = 'Свободно';
$labels['busy'] = 'Заето';
$labels['outofoffice'] = 'Извън офиса';
$labels['tentative'] = 'Предварително';
$labels['mystatus'] = 'My status';
$labels['status'] = 'Статус';
$labels['status-confirmed'] = 'Confirmed';
$labels['status-cancelled'] = 'Cancelled';
$labels['priority'] = 'Приоритет';
$labels['sensitivity'] = 'Частност';
$labels['public'] = 'публично';
$labels['private'] = 'частно';
$labels['confidential'] = 'конфиденциално';
$labels['alarms'] = 'Напомняне';
$labels['comment'] = 'Comment';
$labels['created'] = 'Created';
$labels['changed'] = 'Last Modified';
$labels['unknown'] = 'Неизвестно';
$labels['eventoptions'] = 'Options';
$labels['generated'] = 'генерирано в';
$labels['eventhistory'] = 'History';
$labels['printdescriptions'] = 'Печат на описанията';
$labels['parentcalendar'] = 'Внасяне вътре';
$labels['searchearlierdates'] = '« Търсене за по- стари събития';
$labels['searchlaterdates'] = 'Търсене за по- нови събития »';
$labels['andnmore'] = '$nr повече...';
$labels['togglerole'] = 'Click to toggle role';
$labels['createfrommail'] = 'Запазване като събитие';
$labels['importevents'] = 'Внасяне на събития';
$labels['importrange'] = 'Събития от';
$labels['onemonthback'] = '1 месец назад';
$labels['nmonthsback'] = '$nr месеца назад';
$labels['showurl'] = 'Показване на URL на календара';
$labels['showurldescription'] = 'Използвайте следния адрес, за да достъпвате (само за четене) вашия календар от други приложения. Можете да копирате и поставяте това във всеки календарен софтуер, поддържащ форматът iCal';
$labels['caldavurldescription'] = 'Copy this address to a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV" target="_blank">CalDAV</a> client application (e.g. Evolution or Mozilla Thunderbird) to fully synchronize this specific calendar with your computer or mobile device.';
$labels['findcalendars'] = 'Find calendars...';
$labels['searchterms'] = 'Search terms';
$labels['calsearchresults'] = 'Available Calendars';
$labels['calendarsubscribe'] = 'List permanently';
$labels['nocalendarsfound'] = 'No calendars found';
$labels['nrcalendarsfound'] = '$nr calendars found';
$labels['quickview'] = 'View only this calendar';
$labels['invitationspending'] = 'Pending invitations';
$labels['invitationsdeclined'] = 'Declined invitations';
$labels['changepartstat'] = 'Change participant status';
$labels['rsvpcomment'] = 'Invitation text';

// agenda view
$labels['listrange'] = 'Оразмеряване към екран:';
$labels['listsections'] = 'Разделяне на:';
$labels['smartsections'] = 'Интелигентни секции';
$labels['until'] = 'до';
$labels['today'] = 'Днес';
$labels['tomorrow'] = 'Утре';
$labels['thisweek'] = 'Тази седмица';
$labels['nextweek'] = 'Следващата седмица';
$labels['prevweek'] = 'Previous week';
$labels['thismonth'] = 'Този месец';
$labels['nextmonth'] = 'Следващия месец';
$labels['weekofyear'] = 'Седмица';
$labels['pastevents'] = 'Минали';
$labels['futureevents'] = 'Бъдещи';

// alarm/reminder settings
$labels['showalarms'] = 'Show reminders';
$labels['defaultalarmtype'] = 'Настройка за напомняне по подразбиране';
$labels['defaultalarmoffset'] = 'Време за напомняне по подразбиране';

// attendees
$labels['attendee'] = 'Участник';
$labels['role'] = 'Роля';
$labels['availability'] = 'Avail.';
$labels['confirmstate'] = 'Статус';
$labels['addattendee'] = 'Добавяне на участник';
$labels['roleorganizer'] = 'Организатор';
$labels['rolerequired'] = 'Задължителен';
$labels['roleoptional'] = 'По избор';
$labels['rolechair'] = 'Chair';
$labels['rolenonparticipant'] = 'Absent';
$labels['cutypeindividual'] = 'Individual';
$labels['cutypegroup'] = 'Group';
$labels['cutyperesource'] = 'Resource';
$labels['cutyperoom'] = 'Room';
$labels['availfree'] = 'Свободно';
$labels['availbusy'] = 'Заето';
$labels['availunknown'] = 'Неизвестно';
$labels['availtentative'] = 'Предварително';
$labels['availoutofoffice'] = 'Извън офиса';
$labels['delegatedto'] = 'Delegated to: ';
$labels['delegatedfrom'] = 'Delegated from: ';
$labels['scheduletime'] = 'Find availability';
$labels['sendinvitations'] = 'Изпращане на покани';
$labels['sendnotifications'] = 'Известяване на участниците относно промените';
$labels['sendcancellation'] = 'Известяване на участниците относно отмяна на събития';
$labels['onlyworkinghours'] = 'Find availability within my working hours';
$labels['reqallattendees'] = 'Required/all participants';
$labels['prevslot'] = 'Previous Slot';
$labels['nextslot'] = 'Next Slot';
$labels['suggestedslot'] = 'Suggested Slot';
$labels['noslotfound'] = 'Unable to find a free time slot';
$labels['invitationsubject'] = 'You\'ve been invited to "$title"';
$labels['invitationmailbody'] = "*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees\n\nPlease find attached an iCalendar file with all the event details which you can import to your calendar application.";
$labels['invitationattendlinks'] = "In case your email client doesn't support iTip requests you can use the following link to either accept or decline this invitation:\n\$url";
$labels['eventupdatesubject'] = '"$title" has been updated';
$labels['eventupdatesubjectempty'] = 'An event that concerns you has been updated';
$labels['eventupdatemailbody'] = "*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees\n\nPlease find attached an iCalendar file with the updated event details which you can import to your calendar application.";
$labels['eventcancelsubject'] = '"$title" has been canceled';
$labels['eventcancelmailbody'] = "*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees\n\nThe event has been cancelled by \$organizer.\n\nPlease find attached an iCalendar file with the updated event details.";

// invitation handling (overrides labels from libcalendaring)
$labels['itipobjectnotfound'] = 'The event referred by this message was not found in your calendar.';

$labels['itipmailbodyaccepted'] = "\$sender has accepted the invitation to the following event:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees";
$labels['itipmailbodytentative'] = "\$sender has tentatively accepted the invitation to the following event:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees";
$labels['itipmailbodydeclined'] = "\$sender has declined the invitation to the following event:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees";
$labels['itipmailbodycancel'] = "\$sender has rejected your participation in the following event:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date";
$labels['itipmailbodydelegated'] = "\$sender has delegated the participation in the following event:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date";
$labels['itipmailbodydelegatedto'] = "\$sender has delegated the participation in the following event to you:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date";

$labels['itipdeclineevent'] = 'Искате ли да отхвърлите поканата за това събитие?';
$labels['declinedeleteconfirm'] = 'Do you also want to delete this declined event from your calendar?';
$labels['itipcomment'] = 'Invitation/notification comment';
$labels['itipcommenttitle'] = 'This comment will be attached to the invitation/notification message sent to participants';

$labels['notanattendee'] = 'You\'re not listed as an attendee of this event';
$labels['eventcancelled'] = 'The event has been cancelled';
$labels['saveincalendar'] = 'запазване в';
$labels['updatemycopy'] = 'Update in my calendar';
$labels['savetocalendar'] = 'Save to calendar';
$labels['openpreview'] = 'Check Calendar';
$labels['noearlierevents'] = 'No earlier events';
$labels['nolaterevents'] = 'No later events';

// resources
$labels['resource'] = 'Resource';
$labels['addresource'] = 'Book resource';
$labels['findresources'] = 'Find resources';
$labels['resourcedetails'] = 'Details';
$labels['resourceavailability'] = 'Availability';
$labels['resourceowner'] = 'Owner';
$labels['resourceadded'] = 'The resource was added to your event';

// event dialog tabs
$labels['tabsummary'] = 'Заглавие';
$labels['tabrecurrence'] = 'Recurrence';
$labels['tabattendees'] = 'Участници';
$labels['tabresources'] = 'Resources';
$labels['tabattachments'] = 'Прикрепени файлове';
$labels['tabsharing'] = 'Споделяне';

// messages
$labels['deleteobjectconfirm'] = 'Наистина ли искате да премахнете това събитие?';
$labels['deleteventconfirm'] = 'Наистина ли искате да премахнете това събитие?';
$labels['deletecalendarconfirm'] = 'Наистина ли искате да премахнете този календар с всичките му събития?';
$labels['deletecalendarconfirmrecursive'] = 'Do you really want to delete this calendar with all its events and sub-calendars?';
$labels['savingdata'] = 'Запазване на данни...';
$labels['errorsaving'] = 'Неуспешно записването на промените.';
$labels['operationfailed'] = 'The requested operation failed.';
$labels['invalideventdates'] = 'Invalid dates entered! Please check your input.';
$labels['invalidcalendarproperties'] = 'Invalid calendar properties! Please set a valid name.';
$labels['searchnoresults'] = 'No events found in the selected calendars.';
$labels['successremoval'] = 'The event has been deleted successfully.';
$labels['successrestore'] = 'The event has been restored successfully.';
$labels['errornotifying'] = 'Failed to send notifications to event participants';
$labels['errorimportingevent'] = 'Failed to import the event';
$labels['importwarningexists'] = 'A copy of this event already exists in your calendar.';
$labels['newerversionexists'] = 'A newer version of this event already exists! Aborted.';
$labels['nowritecalendarfound'] = 'No calendar found to save the event';
$labels['importedsuccessfully'] = 'The event was successfully added to \'$calendar\'';
$labels['updatedsuccessfully'] = 'The event was successfully updated in \'$calendar\'';
$labels['attendeupdateesuccess'] = 'Successfully updated the participant\'s status';
$labels['itipsendsuccess'] = 'Invitation sent to participants.';
$labels['itipresponseerror'] = 'Failed to send the response to this event invitation';
$labels['itipinvalidrequest'] = 'This invitation is no longer valid';
$labels['sentresponseto'] = 'Successfully sent invitation response to $mailto';
$labels['localchangeswarning'] = 'You are about to make changes that will only be reflected on your calendar and not be sent to the organizer of the event.';
$labels['importsuccess'] = 'Successfully imported $nr events';
$labels['importnone'] = 'No events found to be imported';
$labels['importerror'] = 'An error occured while importing';
$labels['aclnorights'] = 'You do not have administrator rights on this calendar.';

$labels['changeeventconfirm'] = 'Change event';
$labels['removeeventconfirm'] = 'Delete event';
$labels['changerecurringeventwarning'] = 'This is a recurring event. Would you like to edit the current event only, this and all future occurences, all occurences or save it as a new event?';
$labels['removerecurringeventwarning'] = 'This is a recurring event. Would you like to delete the current event only, this and all future occurences or all occurences of this event?';
$labels['currentevent'] = 'Current';
$labels['futurevents'] = 'Бъдещи';
$labels['allevents'] = 'All';
$labels['saveasnew'] = 'Save as new';

// birthdays calendar
$labels['birthdays'] = 'Birthdays';
$labels['birthdayscalendar'] = 'Birthdays Calendar';
$labels['displaybirthdayscalendar'] = 'Display birthdays calendar';
$labels['birthdayscalendarsources'] = 'From these address books';
$labels['birthdayeventtitle'] = '$name\'s Birthday';
$labels['birthdayage'] = 'Age $age';

// history dialog
$labels['eventchangelog'] = 'Change History';
$labels['eventdiff'] = 'Changes from revisions $rev';
$labels['revision'] = 'Revision';
$labels['user'] = 'User';
$labels['operation'] = 'Action';
$labels['actionappend'] = 'Saved';
$labels['actionmove'] = 'Moved';
$labels['actiondelete'] = 'Deleted';
$labels['compare'] = 'Compare';
$labels['showrevision'] = 'Show this version';
$labels['restore'] = 'Restore this version';
$labels['eventnotfound'] = 'Failed to load event data';
$labels['eventchangelognotavailable'] = 'Change history is not available for this event';
$labels['eventdiffnotavailable'] = 'No comparison possible for the selected revisions';
$labels['eventrestoreconfirm'] = 'Do you really want to restore revision $rev of this event? This will replace the current event with the old version.';


// (hidden) titles and labels for accessibility annotations
$labels['arialabelminical'] = 'Calendar date selection';
$labels['arialabelcalendarview'] = 'Calendar view';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Event search form';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Event search input';
$labels['arialabelcalsearchform'] = 'Calendars search form';
$labels['calendaractions'] = 'Calendar actions';
$labels['arialabeleventattendees'] = 'Event participants list';
$labels['arialabeleventresources'] = 'Event resources list';
$labels['arialabelresourcesearchform'] = 'Resources search form';
$labels['arialabelresourceselection'] = 'Available resources';

?>