summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/calendar/localization/bg_BG.inc
blob: 2b2f73e649300a4300ccbba53a7e5c84d7486160 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
<?php
/**
 * Localizations for Kolab Calendar plugin
 *
 * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
 *
 * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/calendar/
 */
$labels['default_view'] = 'Изглед по подразбиране';
$labels['time_format'] = 'Формат на часовете';
$labels['timeslots'] = 'Time slots per hour';
$labels['first_day'] = 'Първи ден от седмицата';
$labels['first_hour'] = 'Първи час при показване';
$labels['workinghours'] = 'Работни часове';
$labels['add_category'] = 'Добавяне на категория';
$labels['remove_category'] = 'Премахване на категория';
$labels['defaultcalendar'] = 'Създаване на нови събития в ';
$labels['eventcoloring'] = 'Оцветяване на събитията';
$labels['coloringmode0'] = 'Според календара';
$labels['coloringmode1'] = 'Относно категорията';
$labels['coloringmode2'] = 'Календар за очертание, категория за съдържание';
$labels['coloringmode3'] = 'Категория за очертание, календар за съдържание';
$labels['calendar'] = 'Календар';
$labels['calendars'] = 'Календари';
$labels['category'] = 'Категория';
$labels['categories'] = 'Категории';
$labels['createcalendar'] = 'Създаване на нов календар';
$labels['editcalendar'] = 'Промяна на свойствата на календара';
$labels['name'] = 'Име';
$labels['color'] = 'Цвят';
$labels['day'] = 'Ден';
$labels['week'] = 'Седмица';
$labels['month'] = 'Месец';
$labels['agenda'] = 'Бележник';
$labels['new'] = 'Ново';
$labels['new_event'] = 'Добавяне на събитие';
$labels['edit_event'] = 'Промяна на събитие';
$labels['edit'] = 'Промяна';
$labels['save'] = 'Запис';
$labels['cancel'] = 'Отказ';
$labels['select'] = 'Избиране';
$labels['print'] = 'Печат';
$labels['printtitle'] = 'Печат на календарите';
$labels['title'] = 'Заглавие';
$labels['description'] = 'Описание';
$labels['all-day'] = 'цял ден';
$labels['export'] = 'Извличане';
$labels['exporttitle'] = 'Извличане към iCalendar';
$labels['exportrange'] = 'Събития от';
$labels['exportattachments'] = 'With attachments';
$labels['customdate'] = 'Custom date';
$labels['location'] = 'Местоположение';
$labels['url'] = 'URL';
$labels['date'] = 'Дата';
$labels['start'] = 'Начало';
$labels['end'] = 'Край';
$labels['repeat'] = 'Repeat';
$labels['selectdate'] = 'Избор на дата';
$labels['freebusy'] = 'Показване като';
$labels['free'] = 'Свободно';
$labels['busy'] = 'Заето';
$labels['outofoffice'] = 'Извън офиса';
$labels['tentative'] = 'Предварително';
$labels['status'] = 'Статус';
$labels['priority'] = 'Приоритет';
$labels['sensitivity'] = 'Частност';
$labels['public'] = 'публично';
$labels['private'] = 'частно';
$labels['confidential'] = 'конфиденциално';
$labels['alarms'] = 'Напомняне';
$labels['unknown'] = 'Неизвестно';
$labels['generated'] = 'генерирано в';
$labels['printdescriptions'] = 'Печат на описанията';
$labels['parentcalendar'] = 'Внасяне вътре';
$labels['searchearlierdates'] = '« Търсене за по- стари събития';
$labels['searchlaterdates'] = 'Търсене за по- нови събития »';
$labels['andnmore'] = '$nr повече...';
$labels['togglerole'] = 'Click to toggle role';
$labels['createfrommail'] = 'Запазване като събитие';
$labels['importevents'] = 'Внасяне на събития';
$labels['importrange'] = 'Събития от';
$labels['onemonthback'] = '1 месец назад';
$labels['nmonthsback'] = '$nr месеца назад';
$labels['showurl'] = 'Показване на URL на календара';
$labels['showurldescription'] = 'Използвайте следния адрес, за да достъпвате (само за четене) вашия календар от други приложения. Можете да копирате и поставяте това във всеки календарен софтуер, поддържащ форматът iCal';
$labels['caldavurldescription'] = 'Copy this address to a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV" target="_blank">CalDAV</a> client application (e.g. Evolution or Mozilla Thunderbird) to fully synchronize this specific calendar with your computer or mobile device.';
$labels['listrange'] = 'Оразмеряване към екран:';
$labels['listsections'] = 'Разделяне на:';
$labels['smartsections'] = 'Интелигентни секции';
$labels['until'] = 'до';
$labels['today'] = 'Днес';
$labels['tomorrow'] = 'Утре';
$labels['thisweek'] = 'Тази седмица';
$labels['nextweek'] = 'Следващата седмица';
$labels['thismonth'] = 'Този месец';
$labels['nextmonth'] = 'Следващия месец';
$labels['weekofyear'] = 'Седмица';
$labels['pastevents'] = 'Минали';
$labels['futureevents'] = 'Бъдещи';
$labels['showalarms'] = 'Show reminders';
$labels['defaultalarmtype'] = 'Настройка за напомняне по подразбиране';
$labels['defaultalarmoffset'] = 'Време за напомняне по подразбиране';
$labels['attendee'] = 'Участник';
$labels['role'] = 'Роля';
$labels['availability'] = 'Avail.';
$labels['confirmstate'] = 'Статус';
$labels['addattendee'] = 'Добавяне на участник';
$labels['roleorganizer'] = 'Организатор';
$labels['rolerequired'] = 'Задължителен';
$labels['roleoptional'] = 'По избор';
$labels['rolechair'] = 'Chair';
$labels['rolenonparticipant'] = 'Absent';
$labels['cutypeindividual'] = 'Individual';
$labels['cutypegroup'] = 'Group';
$labels['cutyperesource'] = 'Resource';
$labels['cutyperoom'] = 'Room';
$labels['availfree'] = 'Свободно';
$labels['availbusy'] = 'Заето';
$labels['availunknown'] = 'Неизвестно';
$labels['availtentative'] = 'Предварително';
$labels['availoutofoffice'] = 'Извън офиса';
$labels['scheduletime'] = 'Find availability';
$labels['sendinvitations'] = 'Изпращане на покани';
$labels['sendnotifications'] = 'Известяване на участниците относно промените';
$labels['sendcancellation'] = 'Известяване на участниците относно отмяна на събития';
$labels['onlyworkinghours'] = 'Find availability within my working hours';
$labels['reqallattendees'] = 'Required/all participants';
$labels['prevslot'] = 'Previous Slot';
$labels['nextslot'] = 'Next Slot';
$labels['noslotfound'] = 'Unable to find a free time slot';
$labels['invitationsubject'] = 'You\'ve been invited to "$title"';
$labels['invitationmailbody'] = "*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees\n\nPlease find attached an iCalendar file with all the event details which you can import to your calendar application.";
$labels['invitationattendlinks'] = "In case your email client doesn't support iTip requests you can use the following link to either accept or decline this invitation:\n\$url";
$labels['eventupdatesubject'] = '"$title" has been updated';
$labels['eventupdatesubjectempty'] = 'An event that concerns you has been updated';
$labels['eventupdatemailbody'] = "*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees\n\nPlease find attached an iCalendar file with the updated event details which you can import to your calendar application.";
$labels['eventcancelsubject'] = '"$title" has been canceled';
$labels['eventcancelmailbody'] = "*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees\n\nThe event has been cancelled by \$organizer.\n\nPlease find attached an iCalendar file with the updated event details.";
$labels['itipmailbodyaccepted'] = "\$sender has accepted the invitation to the following event:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees";
$labels['itipmailbodytentative'] = "\$sender has tentatively accepted the invitation to the following event:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees";
$labels['itipmailbodydeclined'] = "\$sender has declined the invitation to the following event:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date\n\nInvitees: \$attendees";
$labels['itipdeclineevent'] = 'Искате ли да отхвърлите поканата за това събитие?';
$labels['declinedeleteconfirm'] = 'Do you also want to delete this declined event from your calendar?';
$labels['notanattendee'] = 'You\'re not listed as an attendee of this event';
$labels['eventcancelled'] = 'The event has been cancelled';
$labels['saveincalendar'] = 'запазване в';
$labels['resource'] = 'Resource';
$labels['tabsummary'] = 'Заглавие';
$labels['tabrecurrence'] = 'Recurrence';
$labels['tabattendees'] = 'Участници';
$labels['tabattachments'] = 'Прикрепени файлове';
$labels['tabsharing'] = 'Споделяне';
$labels['deleteobjectconfirm'] = 'Наистина ли искате да премахнете това събитие?';
$labels['deleteventconfirm'] = 'Наистина ли искате да премахнете това събитие?';
$labels['deletecalendarconfirm'] = 'Наистина ли искате да премахнете този календар с всичките му събития?';
$labels['deletecalendarconfirmrecursive'] = 'Do you really want to delete this calendar with all its events and sub-calendars?';
$labels['savingdata'] = 'Запазване на данни...';
$labels['errorsaving'] = 'Неуспешно записването на промените.';
$labels['operationfailed'] = 'The requested operation failed.';
$labels['invalideventdates'] = 'Invalid dates entered! Please check your input.';
$labels['invalidcalendarproperties'] = 'Invalid calendar properties! Please set a valid name.';
$labels['searchnoresults'] = 'No events found in the selected calendars.';
$labels['successremoval'] = 'The event has been deleted successfully.';
$labels['successrestore'] = 'The event has been restored successfully.';
$labels['errornotifying'] = 'Failed to send notifications to event participants';
$labels['errorimportingevent'] = 'Failed to import the event';
$labels['newerversionexists'] = 'A newer version of this event already exists! Aborted.';
$labels['nowritecalendarfound'] = 'No calendar found to save the event';
$labels['importedsuccessfully'] = 'The event was successfully added to \'$calendar\'';
$labels['attendeupdateesuccess'] = 'Successfully updated the participant\'s status';
$labels['itipsendsuccess'] = 'Invitation sent to participants.';
$labels['itipresponseerror'] = 'Failed to send the response to this event invitation';
$labels['itipinvalidrequest'] = 'This invitation is no longer valid';
$labels['sentresponseto'] = 'Successfully sent invitation response to $mailto';
$labels['localchangeswarning'] = 'You are about to make changes that will only be reflected on your calendar and not be sent to the organizer of the event.';
$labels['importsuccess'] = 'Successfully imported $nr events';
$labels['importnone'] = 'No events found to be imported';
$labels['importerror'] = 'An error occured while importing';
$labels['aclnorights'] = 'You do not have administrator rights on this calendar.';
$labels['changeeventconfirm'] = 'Change event';
$labels['changerecurringeventwarning'] = 'This is a recurring event. Would you like to edit the current event only, this and all future occurences, all occurences or save it as a new event?';
$labels['currentevent'] = 'Current';
$labels['futurevents'] = 'Бъдещи';
$labels['allevents'] = 'All';
$labels['saveasnew'] = 'Save as new';
$labels['birthdays'] = 'Birthdays';
$labels['birthdayscalendar'] = 'Birthdays Calendar';
$labels['displaybirthdayscalendar'] = 'Display birthdays calendar';
$labels['birthdayscalendarsources'] = 'From these address books';
$labels['birthdayeventtitle'] = '$name\'s Birthday';
$labels['birthdayage'] = 'Age $age';
?>