summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/tasklist/localization/cs_CZ.inc
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'plugins/tasklist/localization/cs_CZ.inc')
-rw-r--r--plugins/tasklist/localization/cs_CZ.inc135
1 files changed, 130 insertions, 5 deletions
diff --git a/plugins/tasklist/localization/cs_CZ.inc b/plugins/tasklist/localization/cs_CZ.inc
index 540d006..8608f0b 100644
--- a/plugins/tasklist/localization/cs_CZ.inc
+++ b/plugins/tasklist/localization/cs_CZ.inc
@@ -6,35 +6,160 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/tasklist/
*/
+$labels['navtitle'] = 'Úkoly';
+$labels['lists'] = 'Seznamy úkolů';
+$labels['list'] = 'Seznam úkolů';
+$labels['tags'] = 'Značky';
+$labels['tasklistsubscribe'] = 'Ukazovat seznam trvale';
+$labels['listsearchresults'] = 'Dostupné seznamy úkolů';
+$labels['findlists'] = 'Najít seznamy úkolů...';
+$labels['searchterms'] = 'Hledané výrazy';
+$labels['notasklistsfound'] = 'Nenalezeny žádné seznamy úkolů';
+$labels['nrtasklistsfound'] = '$nr seznamů úkolů nalezeno';
+$labels['removelist'] = 'Odstranit ze seznamu';
+$labels['newtask'] = 'Nový úkol';
+$labels['createtask'] = 'Vytvořit úkol <Enter>';
+$labels['createnewtask'] = 'Vytvořit nový úkol (např. Sobota, posekat trávník)';
+$labels['createfrommail'] = 'Uložit jako úkol';
+$labels['mark'] = 'Označit';
+$labels['unmark'] = 'Odznačit';
$labels['edit'] = 'Upravit';
+$labels['delete'] = 'Smazat';
+$labels['title'] = 'Název';
$labels['description'] = 'Popis';
+$labels['datetime'] = 'Vyřízení';
+$labels['duetime'] = 'Čas vyřízení';
$labels['start'] = 'Začátek';
+$labels['starttime'] = 'Začáteční čas';
$labels['alarms'] = 'Připomenutí';
$labels['repeat'] = 'Opakovat';
+$labels['links'] = 'Odkaz';
$labels['status'] = 'Stav';
+$labels['status-needs-action'] = 'Potřebuje činnost';
+$labels['status-in-process'] = 'Rozpracováno';
+$labels['status-completed'] = 'Hotovo';
+$labels['status-cancelled'] = 'Zrušeno';
+$labels['assignedto'] = 'Přiděleno';
+$labels['created'] = 'Vytvořeno';
+$labels['changed'] = 'Naposledy změněno';
$labels['all'] = 'Všechny';
+$labels['flagged'] = 'Zatrženo';
+$labels['complete'] = 'Dokončeno';
+$labels['completeness'] = 'Postup';
+$labels['overdue'] = 'Opožděno';
$labels['today'] = 'Dnes';
$labels['tomorrow'] = 'Zítra';
+$labels['next7days'] = 'Dalších 7 dní';
+$labels['later'] = 'Později';
+$labels['assigned'] = 'Přiděleno';
+$labels['assignedtitle'] = 'Úkoly vámi přidělené ostatním';
+$labels['mytasks'] = 'Moje úkoly';
+$labels['mytaskstitle'] = 'Úkoly přidělené vám';
+$labels['nodate'] = 'žádné datum';
$labels['removetag'] = 'Odstranit';
+$labels['removelink'] = 'Odstranit odkaz na e-mail';
+$labels['auto'] = 'Automaticky';
+$labels['taskdetails'] = 'Podrobnosti';
+$labels['newtask'] = 'Nový úkol';
+$labels['edittask'] = 'Upravit úkol';
$labels['save'] = 'Uložit';
-$labels['cancel'] = 'Storno';
+$labels['cancel'] = 'Zrušit';
+$labels['saveandnotify'] = 'Uložit a uvědomit';
+$labels['addsubtask'] = 'Přidat podúkol';
+$labels['deletetask'] = 'Smazat úkol';
+$labels['deletethisonly'] = 'Smazat pouze tento úkol';
+$labels['deletewithchilds'] = 'Smazat se všemi podúkoly';
+$labels['taskactions'] = 'Volby pro úkol...';
$labels['tabsummary'] = 'Souhrn';
$labels['tabrecurrence'] = 'Opakování';
+$labels['tabassignments'] = 'Přiřazení';
$labels['tabattachments'] = 'Přílohy';
$labels['tabsharing'] = 'Sdílení';
+$labels['editlist'] = 'Upravit seznam';
+$labels['createlist'] = 'Přidat seznam';
+$labels['listactions'] = 'Volby pro seznam...';
$labels['listname'] = 'Název';
-$labels['showalarms'] = 'Show reminders';
-$labels['savingdata'] = 'Ukládám data...';
+$labels['showalarms'] = 'Ukázat připomenutí';
+$labels['import'] = 'Zavést';
+$labels['viewactions'] = 'Zobrazit činnosti';
+$labels['focusview'] = 'Zobrazit pouze tento seznam';
+$labels['on'] = 'na';
+$labels['at'] = 'v';
+$labels['this'] = 'tento';
+$labels['next'] = 'další';
+$labels['savingdata'] = 'Ukládají se data...';
+$labels['errorsaving'] = 'Nepodařilo se uložit data.';
+$labels['notasksfound'] = 'Nebyly nalezeny žádné úkoly odpovídající zadaným hlediskům';
+$labels['invalidstartduedates'] = 'Datum začátku nesmí být větší než datum vyřízení.';
+$labels['deletetasktconfirm'] = 'Opravdu chcete smazat tento úkol?';
+$labels['deleteparenttasktconfirm'] = 'Opravdu chcete smazat tento úkol a všechny jeho podúkoly?';
+$labels['deletelistconfirm'] = 'Opravdu chcete smazat tento seznam se všemi jeho úkoly?';
+$labels['deletelistconfirmrecursive'] = 'Opravdu chcete smazat tento seznam se všemi jeho podseznamy a úkoly?';
+$labels['aclnorights'] = 'Nemáte administrátorská práva k tomuto seznamu úkolů.';
+$labels['changetaskconfirm'] = 'Aktualizovat úkol';
+$labels['changeconfirmnotifications'] = 'Chcete uvědomit účastníky o změnách?';
+$labels['partstatupdatenotification'] = 'Chcete uvědomit pořadatele o změně stavu?';
+$labels['quickaddinput'] = 'Datum a název nového úkolu';
+$labels['arialabelquickaddbox'] = 'Rychlé přidání nového úkolu';
+$labels['arialabelsearchform'] = 'Hledání úkolů';
+$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Zadání hledání úkolu';
+$labels['arialabellistsearchform'] = 'Hledání seznamů úkolů';
+$labels['arialabeltaskselector'] = 'Režim seznamu';
+$labels['arialabeltasklisting'] = 'Seznam úkolů';
+$labels['attendee'] = 'Pověřenec';
$labels['role'] = 'Role';
$labels['availability'] = 'Dost.';
$labels['confirmstate'] = 'Stav';
-$labels['roleorganizer'] = 'Organizátor';
+$labels['addattendee'] = 'Přidat pověřence';
+$labels['roleorganizer'] = 'Pořadatel';
$labels['rolerequired'] = 'Povinný';
$labels['roleoptional'] = 'Nepovinný';
-$labels['rolechair'] = 'Chair';
+$labels['rolechair'] = 'Předseda';
+$labels['rolenonparticipant'] = 'Pozorovatel';
$labels['sendinvitations'] = 'Poslat pozvánky';
+$labels['sendnotifications'] = 'Uvědomit pověřence o změnách';
+$labels['sendcancellation'] = 'Uvědomit pověřence o zrušení úkolu';
+$labels['invitationsubject'] = 'Byl(a) jste přidělen(a) k "$title"';
$labels['itipupdatesubject'] = 'Událost "$title" byla aktualizována';
+$labels['itipupdatesubjectempty'] = 'Úkol, který se vás týká, byl aktualizován';
$labels['itipcancelsubject'] = 'Událost "$title" byla zrušena';
+$labels['saveintasklist'] = 'uložit do';
+$labels['itipobjectnotfound'] = 'Úkol, na který tato zpráva odkazuje nebyl nalezen ve vašem seznamu úkolů.';
+$labels['itipmailbodyaccepted'] = "\$sender přijal přidělení úkolu:\n\n*\$title*\n\nTermín: \$date\n\nZadávající: \$attendees";
+$labels['itipmailbodyin-process'] = "\$sender nastavil stav následujícího úkolu na probíhající:\n\n*\$title*\n\nTermín: \$date";
+$labels['itipmailbodycompleted'] = "\$sender dokončil tento úkol:\n\n*\$title*\n\nTermín: \$date";
+$labels['itipmailbodydelegated'] = "\$sender delegoval následující úkol:\n\n*\$title*\n\nTermín: \$date";
+$labels['itipmailbodydelegatedto'] = "\$sender vám delegoval následující úkol:\n\n*\$title*\n\nTermín: \$date";
+$labels['attendeeaccepted'] = 'Pověřená osoba přijala';
+$labels['attendeetentative'] = 'Pověřená osoba předběžně přijala';
+$labels['attendeedeclined'] = 'Pověřená osoba odmítla';
+$labels['attendeedelegated'] = 'Pověřená osoba pověřila $delegatedto';
+$labels['attendeein-process'] = 'Pověřená osoba na úkolu pracuje';
+$labels['attendeecompleted'] = 'Pověřená osoba úkol dokončila';
+$labels['acceptinvitation'] = 'Přijímáte tuto přidělenou práci?';
+$labels['itipdeclinetask'] = 'Odmítnout své přidělení k tomuto úkolu. Říct o tom pořadateli';
+$labels['declinedeleteconfirm'] = 'Také chcete tento odmítnutý úkol smazat ze svého seznamu úkolů?';
+$labels['itipcomment'] = 'Poznámka k pozvání/oznámení';
+$labels['itipcommenttitle'] = 'Tato poznámka bude připojena ke zprávě s pozváním/oznámením poslané pověřeným osobám';
+$labels['itipsendsuccess'] = 'Oznámení zasláno pověřeným osobám';
+$labels['errornotifying'] = 'Nepodařilo se poslat oznámení pověřeným osobám';
+$labels['removefromcalendar'] = 'Odstranit z mých úkolů';
+$labels['delegateinvitation'] = 'Delegovat přidělení';
$labels['andnmore'] = 'dalších $nr...';
+$labels['delegatedto'] = 'Pověřený:';
+$labels['delegatedfrom'] = 'Pověřující:';
+$labels['savetotasklist'] = 'Uložit do úkolů';
+$labels['comment'] = 'Poznámka';
+$labels['errorimportingtask'] = 'Nepodařilo se zavést úkol(y)';
+$labels['importwarningexists'] = 'Kopie tohoto úkolu již je ve vašem seznamu úkolů.';
+$labels['importsuccess'] = 'Úspěšně zavedeno $nr úkolů';
+$labels['newerversionexists'] = 'Existuje již novější verze tohoto úkolu! Operace byla zrušena.';
+$labels['nowritetasklistfound'] = 'Nebyl nalezen žádný seznam úkolů, do kterého by šlo uložit tento úkol.';
+$labels['importedsuccessfully'] = 'Úkol byl úspěšně přidán do \'$list\'';
+$labels['updatedsuccessfully'] = 'Úkol byl úspěšně aktualizován v \'$list\'';
$labels['attendeupdateesuccess'] = 'Stav účastníka byl úspěšně aktualizován';
+$labels['itipresponseerror'] = 'Nepodařilo se odeslat odpověď na toto přidělení úkolu';
$labels['itipinvalidrequest'] = 'Tato pozvánka již není platná';
+$labels['sentresponseto'] = 'Odpověď na přidělení byla úspěšně odeslána na adresu $mailto';
+$labels['successremoval'] = 'Úkol byl úspěšně smazán.';
+$labels['arialabelsortmenu'] = 'Volby pro třídění úkolů';