summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/calendar/localization/pl_PL.inc
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'plugins/calendar/localization/pl_PL.inc')
-rw-r--r--plugins/calendar/localization/pl_PL.inc41
1 files changed, 0 insertions, 41 deletions
diff --git a/plugins/calendar/localization/pl_PL.inc b/plugins/calendar/localization/pl_PL.inc
index 2a43b49..28579bd 100644
--- a/plugins/calendar/localization/pl_PL.inc
+++ b/plugins/calendar/localization/pl_PL.inc
@@ -1,5 +1,4 @@
<?php
-
/**
* Localizations for Kolab Calendar plugin
*
@@ -7,10 +6,6 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/calendar/
*/
-
-$labels = array();
-
-// preferences
$labels['default_view'] = 'Domyślny widok';
$labels['time_format'] = 'Format czasu';
$labels['timeslots'] = 'Time slots per hour';
@@ -32,8 +27,6 @@ $labels['afterflagdeleted'] = 'Oznacz jako usunięta';
$labels['aftermoveto'] = 'Przenieś do...';
$labels['itipoptions'] = 'Zaproszenia';
$labels['afteraction'] = 'Wiadomość jest przetwarzana po zaproszeniu lub aktualizacji';
-
-// calendar
$labels['calendar'] = 'Kalendarz';
$labels['calendars'] = 'Kalendarze';
$labels['category'] = 'Kategoria';
@@ -51,7 +44,6 @@ $labels['new_event'] = 'Nowe zdarzenie';
$labels['edit_event'] = 'Edytuj zdarzenie';
$labels['edit'] = 'Edytuj';
$labels['save'] = 'Zapisz';
-$labels['removelist'] = 'Remove from list';
$labels['cancel'] = 'Anuluj';
$labels['select'] = 'Wybierz';
$labels['print'] = 'Drukuj';
@@ -120,8 +112,6 @@ $labels['invitationspending'] = 'Oczekujące zaproszenia';
$labels['invitationsdeclined'] = 'Odrzucone zaproszenia';
$labels['changepartstat'] = 'Zmień status uczestnika';
$labels['rsvpcomment'] = 'Treść zaproszenia';
-
-// agenda view
$labels['listrange'] = 'Zakres do pokazania:';
$labels['listsections'] = 'Podziel na:';
$labels['smartsections'] = 'Inteligentne sekcje';
@@ -136,13 +126,9 @@ $labels['nextmonth'] = 'Następny miesiąc';
$labels['weekofyear'] = 'Tydzień';
$labels['pastevents'] = 'Przeszłe';
$labels['futureevents'] = 'Przyszłe';
-
-// alarm/reminder settings
$labels['showalarms'] = 'Show reminders';
$labels['defaultalarmtype'] = 'Domyślne powiadomienie';
$labels['defaultalarmoffset'] = 'Domyślny czas powiadomienia';
-
-// attendees
$labels['attendee'] = 'Uczestnik';
$labels['role'] = 'Rola';
$labels['availability'] = 'Dostępny';
@@ -182,32 +168,20 @@ $labels['eventupdatesubjectempty'] = 'Zdarzenie które cię dotyczy zostało zak
$labels['eventupdatemailbody'] = "*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees\n\nW załączeniu plik w formacie iCalendar zawierający zaktualizowane szczegóły zdarzenia, które możesz zaimportować do swojej aplikacji kalendarza.";
$labels['eventcancelsubject'] = '"$title" zostało anulowane';
$labels['eventcancelmailbody'] = "*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees\n\nZdarzenie zostało anulowane przez \$organizer.\n\nW załączeniu plik w formacie iCalendar ze zaktualizowanymi szczegółami zdarzenia.";
-
-// invitation handling (overrides labels from libcalendaring)
$labels['itipobjectnotfound'] = 'W twoim kalendarzu nie znaleziono zdarzenia związanego z tą wiadomością.';
-
$labels['itipmailbodyaccepted'] = "\$sender zaakceptował zaproszenie do następującego zdarzenia:\n\n*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees";
$labels['itipmailbodytentative'] = "\$sender warunkowo zaakceptował zaproszenie do następującego zdarzenia:\n\n*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees";
$labels['itipmailbodydeclined'] = "\$sender odrzucił zaproszenie na następujące zdarzenie:\n\n*\$title*\n\nKiedy: \$date\n\nZaproszeni: \$attendees";
$labels['itipmailbodycancel'] = "\$sender odrzucił twój udział w zastępującym zdarzeniu:\n\n*\$title*\n\nKiedy: \$date";
-$labels['itipmailbodydelegated'] = "\$sender has delegated the participation in the following event:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date";
-$labels['itipmailbodydelegatedto'] = "\$sender has delegated the participation in the following event to you:\n\n*\$title*\n\nWhen: \$date";
-
$labels['itipdeclineevent'] = 'Czy chcesz odrzucić zaproszenie na to zdarzenie?';
$labels['declinedeleteconfirm'] = 'Czy chcesz także usunąć to odrzucone zdarzenie ze swojego kalendarza?';
$labels['itipcomment'] = 'Komentarz zaproszenia/powiadomienia';
$labels['itipcommenttitle'] = 'Komentarz ten będzie dołączony do wiadomości wysłanej do uczestników zdarzenia';
-
$labels['notanattendee'] = 'Nie jesteś na liście uczestników tego zdarzenia';
$labels['eventcancelled'] = 'Zdarzenie zostało anulowane';
$labels['saveincalendar'] = 'zapisz w';
$labels['updatemycopy'] = 'Uaktualnij w moim kalendarzu';
$labels['savetocalendar'] = 'Zapisz do kalendarza';
-$labels['openpreview'] = 'Check Calendar';
-$labels['noearlierevents'] = 'No earlier events';
-$labels['nolaterevents'] = 'No later events';
-
-// resources
$labels['resource'] = 'Zasób';
$labels['addresource'] = 'Rezerwuj zasób';
$labels['findresources'] = 'Wyszukaj zasoby';
@@ -215,16 +189,12 @@ $labels['resourcedetails'] = 'Szczegóły';
$labels['resourceavailability'] = 'Dostępność';
$labels['resourceowner'] = 'Właściciel';
$labels['resourceadded'] = 'Zasób został dodany do twojego zdarzenia';
-
-// event dialog tabs
$labels['tabsummary'] = 'Podsumowanie';
$labels['tabrecurrence'] = 'Powtarzalność';
$labels['tabattendees'] = 'Uczestnicy';
$labels['tabresources'] = 'Zasoby';
$labels['tabattachments'] = 'Załączniki';
$labels['tabsharing'] = 'Udostępnianie';
-
-// messages
$labels['deleteobjectconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć to zdarzenie?';
$labels['deleteventconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć to zdarzenie?';
$labels['deletecalendarconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć ten kalendarz z wszystkimi zadaniami?';
@@ -254,25 +224,18 @@ $labels['importsuccess'] = 'Zaimportowano $nr zdarzeń.';
$labels['importnone'] = 'Nie znaleziono zdarzeń do zaimportowania.';
$labels['importerror'] = 'Wystąpił błąd podczas importu.';
$labels['aclnorights'] = 'Nie masz uprawnień administracyjnych dla tego kalendarza.';
-
$labels['changeeventconfirm'] = 'Zmień zdarzenie';
-$labels['removeeventconfirm'] = 'Delete event';
$labels['changerecurringeventwarning'] = 'To jest zdarzenie powtarzalne. Czy chcesz zmienić bieżące zdarzenie, bieżące i przyszłe, wszystkie, a może zapisać je jako nowe zdarzenie?';
-$labels['removerecurringeventwarning'] = 'This is a recurring event. Would you like to delete the current event only, this and all future occurences or all occurences of this event?';
$labels['currentevent'] = 'Bieżące';
$labels['futurevents'] = 'Przyszłe';
$labels['allevents'] = 'Wszystkie';
$labels['saveasnew'] = 'Zapisz jako nowe';
-
-// birthdays calendar
$labels['birthdays'] = 'Birthdays';
$labels['birthdayscalendar'] = 'Birthdays Calendar';
$labels['displaybirthdayscalendar'] = 'Display birthdays calendar';
$labels['birthdayscalendarsources'] = 'From these address books';
$labels['birthdayeventtitle'] = '$name\'s Birthday';
$labels['birthdayage'] = 'Age $age';
-
-// history dialog
$labels['eventchangelog'] = 'Historia zmian';
$labels['eventdiff'] = 'Zmiany od wersji $rev';
$labels['revision'] = 'Wersja';
@@ -288,9 +251,6 @@ $labels['eventnotfound'] = 'Nie udało się wczytać zdarzenia';
$labels['eventchangelognotavailable'] = 'Historia zmian jest niedostępna dla tego zdarzenia';
$labels['eventdiffnotavailable'] = 'Nie można porównać wybranych wersji';
$labels['eventrestoreconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz przywrócić wersję $rev tego zdarzenia? Bierzące zdarzenie zostanie zastąpione starszą wersją.';
-
-
-// (hidden) titles and labels for accessibility annotations
$labels['arialabelminical'] = 'Wybór daty kalendarza';
$labels['arialabelcalendarview'] = 'Podgląd kalendarza';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Formularz wyszukiwania zdarzeń';
@@ -301,5 +261,4 @@ $labels['arialabeleventattendees'] = 'Lista uczestników zdarzenia';
$labels['arialabeleventresources'] = 'Lista zasobów zdarzenia';
$labels['arialabelresourcesearchform'] = 'Formularz wyszukiwania zasobów';
$labels['arialabelresourceselection'] = 'Dostępne zasoby';
-
?>