summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/kolab_zpush
diff options
context:
space:
mode:
authorAleksander Machniak (Kolab Systems) <machniak@kolabsys.com>2011-11-21 12:11:23 (GMT)
committerAleksander Machniak (Kolab Systems) <machniak@kolabsys.com>2011-11-21 12:11:23 (GMT)
commitfbd78c4fc57c950fcacc54b86d5de84074c266ea (patch)
tree199bed972d0f7dc2c61b1542e84278139cc39c95 /plugins/kolab_zpush
parent23a72f57502ba694c7adb5f17acbf135046caad9 (diff)
downloadroundcubemail-plugins-kolab-fbd78c4fc57c950fcacc54b86d5de84074c266ea.tar.gz
Added/update Polish localizations
Diffstat (limited to 'plugins/kolab_zpush')
-rw-r--r--plugins/kolab_zpush/localization/pl_PL.inc32
-rw-r--r--plugins/kolab_zpush/package.xml3
2 files changed, 34 insertions, 1 deletions
diff --git a/plugins/kolab_zpush/localization/pl_PL.inc b/plugins/kolab_zpush/localization/pl_PL.inc
new file mode 100644
index 0000000..53b5faf
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_zpush/localization/pl_PL.inc
@@ -0,0 +1,32 @@
+<?php
+
+$labels = array();
+$labels['tabtitle'] = 'ActiveSync';
+$labels['devices'] = 'Urządzenia';
+$labels['devicealias'] = 'Nazwa urządzenia';
+$labels['syncmode'] = 'Tryb synchronizacji';
+$labels['modeauto'] = 'Ustaw automatycznie';
+$labels['modeflat'] = 'Wymuś tryb płaski';
+$labels['modefolder'] = 'Wymuś tryb folderu';
+$labels['synchronize'] = 'Synchronizuj';
+$labels['withalarms'] = 'Z alarmami';
+$labels['syncsettings'] = 'Ustawienia synchronizacji';
+$labels['deviceconfig'] = 'Konfiguracja urządzenia';
+$labels['folderstosync'] = 'Foldery do synchronizacji';
+$labels['mail'] = 'Poczta';
+$labels['contact'] = 'Książki adresowe';
+$labels['event'] = 'Kalendarze';
+$labels['task'] = 'Zadania';
+$labels['note'] = 'Notatki';
+$labels['deletedevice'] = 'Usuń urządzenie';
+$labels['imageformat'] = 'Format obrazka';
+$labels['laxpiclabel'] = 'Zezwalaj na obrazki PNG i GIF';
+$labels['introtext'] = 'Wybierz urządzenie do skonfigurowania';
+$labels['nodevices'] = 'Obecnie brak zarejestrowanych urządzeń.<br/><br/>Aby zarejestrować urządzenie najpierw podłącz je do serwera według <a href="http://wiki.kolab.org/Z_push#Clients">instrukcji z Wiki</a>. Po tym procesie urządzenie powinno dać się skonfigurować tutaj.';
+$labels['savingdata'] = 'Zapisywanie danych...';
+$labels['savingerror'] = 'Nie udało się zapisać konfiguracji';
+$labels['notsupported'] = 'Twój serwer nie obsługuje metadanych (metadata/annotations).';
+$labels['devicedeleteconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć konfigurację dla tego urządzenia?';
+$labels['successfullydeleted'] = 'Konfiguracja urządzenia została pomyślnie usunięta.';
+
+?>
diff --git a/plugins/kolab_zpush/package.xml b/plugins/kolab_zpush/package.xml
index 8964a3a..d70f10a 100644
--- a/plugins/kolab_zpush/package.xml
+++ b/plugins/kolab_zpush/package.xml
@@ -29,8 +29,9 @@
<file name="kolab_zpush.php" role="php"></file>
<file name="kolab_zpush_ui.php" role="php"></file>
<file name="kolab_zpush.js" role="data"></file>
- <file name="localization/en_US.inc" role="data"></file>
<file name="localization/de_CH.inc" role="data"></file>
+ <file name="localization/en_US.inc" role="data"></file>
+ <file name="localization/pl_PL.inc" role="data"></file>
<file name="skins/default/templates/config.html" role="data"></file>
<file name="skins/default/config.css" role="data"></file>
<file name="skins/default/alarm-clock.png" role="data"></file>