summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/kolab_files
diff options
context:
space:
mode:
authorTorsten Grote <t@grobox.de>2014-11-30 23:45:40 (GMT)
committerTorsten Grote <t@grobox.de>2014-11-30 23:45:40 (GMT)
commit3784b8d9a79982c1c080a909f081ad5c327406ea (patch)
tree5f819acbf5deadf1200dbbf80ec455885f1bfb30 /plugins/kolab_files
parentb88b90ce6638fd21242ee162c8d1424a40d6c66b (diff)
downloadroundcubemail-plugins-kolab-3784b8d9a79982c1c080a909f081ad5c327406ea.tar.gz
proper translation update
Diffstat (limited to 'plugins/kolab_files')
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/ca_ES.inc1
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/cs_CZ.inc17
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/es_ES.inc10
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/et_EE.inc10
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/he.inc6
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/hr.inc6
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/it_IT.inc15
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/ku_IQ.inc9
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/ro.inc9
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/sv.inc9
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/tr_TR.inc9
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/vi.inc6
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/vi_VN.inc6
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/zh_CN.inc9
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/zh_TW.inc6
15 files changed, 106 insertions, 22 deletions
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/ca_ES.inc b/plugins/kolab_files/localization/ca_ES.inc
index 659ed9c..27e7091 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/ca_ES.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/ca_ES.inc
@@ -6,6 +6,7 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
+$labels['files'] = 'Files';
$labels['save'] = 'Desa';
$labels['cancel'] = 'Cancel·la';
$labels['folderinside'] = 'Insereix dins';
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/cs_CZ.inc b/plugins/kolab_files/localization/cs_CZ.inc
index 24049fc..74e8fd4 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/cs_CZ.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/cs_CZ.inc
@@ -13,7 +13,7 @@ $labels['saveto'] = 'Uložit na server...';
$labels['saveas'] = 'Uložit jako:';
$labels['create'] = 'Vytvořit';
$labels['save'] = 'Uložit';
-$labels['cancel'] = 'Storno';
+$labels['cancel'] = 'Zrušit';
$labels['fromcloud'] = 'Ze serveru...';
$labels['selectfiles'] = 'Vybrat soubor(y) k připojení...';
$labels['attachsel'] = 'Příloha vybrána';
@@ -58,6 +58,7 @@ $labels['foldercreatenotice'] = 'Složka úspěšně vytvořena.';
$labels['foldermountnotice'] = 'Úložiště bylo úspěšně přidáno.';
$labels['saveallnotice'] = 'Úspěšně uloženo $n soubor(ů).';
$labels['saveallerror'] = 'Ukládání $n souborů selhalo.';
+$labels['attacherror'] = 'Nepodařilo se připojit soubor(y) ze serveru';
$labels['fileupdating'] = 'Aktualizuje se soubor...';
$labels['filemoving'] = 'Přesouvají se soubor(y)...';
$labels['filecopying'] = 'Kopíruje se soubor(y)...';
@@ -67,15 +68,27 @@ $labels['filedeletenotice'] = 'Soubor(y) úspěšně smazány.';
$labels['filemovenotice'] = 'Soubor(y) úspěšně přesunuty.';
$labels['filecopynotice'] = 'Soubor(y) úspěšně zkopírovány.';
$labels['uploadsizeerror'] = 'Dosažena maximální velikost ($size) souboru!';
+$labels['allfolders'] = 'Hledat ve všech složkách';
$labels['fileskip'] = 'Přeskočit';
$labels['fileskipall'] = 'Přeskočit vše';
$labels['fileoverwrite'] = 'Přepsat';
$labels['fileoverwriteall'] = 'Přepsat vše';
$labels['filemoveconfirm'] = 'Tato akce přepíše cílový soubor: <b>$file</b>.';
-$labels['storepasswords'] = 'zapamatovat heslo';
+$labels['storepasswords'] = 'Zapamatovat heslo';
$labels['storepasswordsdesc'] = 'Uložená hesla budou šifrována. Zapněte tuto volbu pokud nechcete být dotazováni na heslo při každém přihlášení nebo pokud toto úložiště má být dostupné přes WebDAV.';
+$labels['arialabelsearchform'] = 'Hledání souborů';
+$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Zadání hledání';
$labels['arialabellistoptions'] = 'Volby seznamu souborů';
$labels['arialabelfolderoptions'] = 'Činnosti složky';
+$labels['arialabelfileeditform'] = 'Úprava souboru';
+$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'Vytvoření složky';
+$labels['arialabelfoldereditform'] = 'Úprava složky';
+$labels['arialabelfoldermountform'] = 'Vnější úložiště';
+$labels['arialabelfolderauthform'] = 'Ověření vnějšího úložiště';
+$labels['arialabelfolderlist'] = 'Výběr složky/sbírky';
+$labels['arialabelfileselectdialog'] = 'Dialog pro výběr souboru';
+$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Volby pro ukládání příloh';
+$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'Dialog pro ukládání souboru(ů)';
$labels['arialabelfileprops'] = 'Vlastnosti souboru';
$labels['arialabelfilecontent'] = 'Obsah souboru';
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/es_ES.inc b/plugins/kolab_files/localization/es_ES.inc
index 9777768..3b36068 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/es_ES.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/es_ES.inc
@@ -1,5 +1,4 @@
<?php
-
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
@@ -7,7 +6,6 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
-
$labels['files'] = 'Files';
$labels['filepreview'] = 'File preview';
$labels['saveall'] = 'Save all to cloud...';
@@ -23,13 +21,11 @@ $labels['foldercreate'] = 'Create folder';
$labels['folderedit'] = 'Edit folder';
$labels['foldermount'] = 'Add storage';
$labels['folderdelete'] = 'Delete folder';
-
$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
$labels['foldername'] = 'Folder name';
$labels['name'] = 'Nombre';
$labels['mtime'] = 'Modified';
$labels['type'] = 'Tipo';
-
$labels['upload'] = 'Upload';
$labels['uploadfile'] = 'Upload file(s)';
$labels['get'] = 'Download';
@@ -44,12 +40,10 @@ $labels['save'] = 'Guardar';
$labels['savefile'] = 'Save file';
$labels['printfile'] = 'Print file';
$labels['fileedit'] = 'File properties';
-
$labels['collection_audio'] = 'Audio';
$labels['collection_video'] = 'Video';
$labels['collection_image'] = 'Images';
$labels['collection_document'] = 'Documents';
-
$labels['uploading'] = 'Uploading file(s)...';
$labels['attaching'] = 'Attaching file(s)...';
$labels['authenticating'] = 'Authenticating...';
@@ -75,17 +69,14 @@ $labels['filedeletenotice'] = 'File(s) deleted successfully.';
$labels['filemovenotice'] = 'File(s) moved successfully.';
$labels['filecopynotice'] = 'File(s) copied successfully.';
$labels['uploadsizeerror'] = 'Maximum file size ($size) exceeded!';
-
$labels['allfolders'] = 'search in all folders';
$labels['fileskip'] = 'Skip';
$labels['fileskipall'] = 'Skip all';
$labels['fileoverwrite'] = 'Overwrite';
$labels['fileoverwriteall'] = 'Overwrite all';
$labels['filemoveconfirm'] = 'This action is going to overwrite the destination file: <b>$file</b>.';
-
$labels['storepasswords'] = 'remember password';
$labels['storepasswordsdesc'] = 'Stored passwords will be encrypted. Enable this if you do not want to be asked for the password on every login or you want this storage to be available via WebDAV.';
-
$labels['arialabelsearchform'] = 'Files search form';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Search input';
$labels['arialabellistoptions'] = 'Files list options';
@@ -101,5 +92,4 @@ $labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Attachment save options';
$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'File(s) saving dialog';
$labels['arialabelfileprops'] = 'File properties';
$labels['arialabelfilecontent'] = 'File content';
-
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/et_EE.inc b/plugins/kolab_files/localization/et_EE.inc
index a928d81..c0be8a1 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/et_EE.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/et_EE.inc
@@ -1,5 +1,4 @@
<?php
-
/**
* Localizations for the Kolab Files plugin
*
@@ -7,7 +6,6 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
-
$labels['files'] = 'Files';
$labels['filepreview'] = 'File preview';
$labels['saveall'] = 'Save all to cloud...';
@@ -23,13 +21,11 @@ $labels['foldercreate'] = 'Create folder';
$labels['folderedit'] = 'Edit folder';
$labels['foldermount'] = 'Add storage';
$labels['folderdelete'] = 'Delete folder';
-
$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
$labels['foldername'] = 'Folder name';
$labels['name'] = 'Nimi';
$labels['mtime'] = 'Modified';
$labels['type'] = 'Type';
-
$labels['upload'] = 'Upload';
$labels['uploadfile'] = 'Upload file(s)';
$labels['get'] = 'Download';
@@ -44,12 +40,10 @@ $labels['save'] = 'Salvesta';
$labels['savefile'] = 'Save file';
$labels['printfile'] = 'Print file';
$labels['fileedit'] = 'File properties';
-
$labels['collection_audio'] = 'Audio';
$labels['collection_video'] = 'Video';
$labels['collection_image'] = 'Images';
$labels['collection_document'] = 'Documents';
-
$labels['uploading'] = 'Uploading file(s)...';
$labels['attaching'] = 'Attaching file(s)...';
$labels['authenticating'] = 'Authenticating...';
@@ -75,17 +69,14 @@ $labels['filedeletenotice'] = 'File(s) deleted successfully.';
$labels['filemovenotice'] = 'File(s) moved successfully.';
$labels['filecopynotice'] = 'File(s) copied successfully.';
$labels['uploadsizeerror'] = 'Maximum file size ($size) exceeded!';
-
$labels['allfolders'] = 'search in all folders';
$labels['fileskip'] = 'Skip';
$labels['fileskipall'] = 'Skip all';
$labels['fileoverwrite'] = 'Overwrite';
$labels['fileoverwriteall'] = 'Overwrite all';
$labels['filemoveconfirm'] = 'This action is going to overwrite the destination file: <b>$file</b>.';
-
$labels['storepasswords'] = 'remember password';
$labels['storepasswordsdesc'] = 'Stored passwords will be encrypted. Enable this if you do not want to be asked for the password on every login or you want this storage to be available via WebDAV.';
-
$labels['arialabelsearchform'] = 'Files search form';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Search input';
$labels['arialabellistoptions'] = 'Files list options';
@@ -101,5 +92,4 @@ $labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Attachment save options';
$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'File(s) saving dialog';
$labels['arialabelfileprops'] = 'File properties';
$labels['arialabelfilecontent'] = 'File content';
-
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/he.inc b/plugins/kolab_files/localization/he.inc
index 69a531e..f1dc344 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/he.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/he.inc
@@ -6,4 +6,10 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
+$labels['save'] = 'Save';
+$labels['cancel'] = 'Cancel';
+$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
+$labels['name'] = 'Name';
+$labels['edit'] = 'Edit';
+$labels['save'] = 'Save';
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/hr.inc b/plugins/kolab_files/localization/hr.inc
index 69a531e..f1dc344 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/hr.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/hr.inc
@@ -6,4 +6,10 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
+$labels['save'] = 'Save';
+$labels['cancel'] = 'Cancel';
+$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
+$labels['name'] = 'Name';
+$labels['edit'] = 'Edit';
+$labels['save'] = 'Save';
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/it_IT.inc b/plugins/kolab_files/localization/it_IT.inc
index 5cb5287..02db2cd 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/it_IT.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/it_IT.inc
@@ -19,6 +19,7 @@ $labels['selectfiles'] = 'Seleziona file da allegare...';
$labels['attachsel'] = 'Allega selezionati';
$labels['foldercreate'] = 'Crea cartella';
$labels['folderedit'] = 'Modifica cartella';
+$labels['foldermount'] = 'Aggiungi spazio di archiviazione';
$labels['folderdelete'] = 'Elimina cartella';
$labels['folderinside'] = 'Inserisci dentro';
$labels['foldername'] = 'Nome cartella';
@@ -44,13 +45,18 @@ $labels['collection_video'] = 'Video';
$labels['collection_image'] = 'Immagini';
$labels['collection_document'] = 'Documenti';
$labels['uploading'] = 'Caricamento file...';
+$labels['attaching'] = 'Allega file in corso...';
+$labels['authenticating'] = 'Autenticazione...';
$labels['foldercreating'] = 'Creazione cartella...';
$labels['folderupdating'] = 'Aggiornamento cartella...';
+$labels['foldermounting'] = 'Aggiunta spazio esterno di archiviazione';
$labels['folderdeleting'] = 'Eliminazione cartella...';
$labels['folderdeleteconfirm'] = 'Sei sicuro di voler eliminare la cartella selezionata?';
$labels['folderdeletenotice'] = 'Cartella eliminata correttamente.';
$labels['folderupdatenotice'] = 'Cartella aggiornata correttamente.';
$labels['foldercreatenotice'] = 'Cartella creata correttamente.';
+$labels['foldermountnotice'] = 'Spazio di archiviazione aggiunto con successo.';
+$labels['folderauthtitle'] = 'Logon come $title';
$labels['saveallnotice'] = '$n file salvati correttamente.';
$labels['saveallerror'] = 'Salvataggio di $n file fallito.';
$labels['attacherror'] = 'Impossibile allegare file dal cloud';
@@ -72,9 +78,18 @@ $labels['filemoveconfirm'] = 'Questa azione sovrascriverà i file di destinazion
$labels['storepasswords'] = 'Ricorda password';
$labels['storepasswordsdesc'] = 'Le password salvate verrano cifrate. Abilita questa funzione se non vuoi che ti venga richiesta la password ad ogni login o se vuoi che questo storage sia disponibile via WebDAV.';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Modulo ricerca file';
+$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Input di ricerca';
$labels['arialabellistoptions'] = 'Opzioni elenco file';
$labels['arialabelfolderoptions'] = 'Azioni cartella';
+$labels['arialabelfileeditform'] = 'Modulo modifica file';
$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'Modulo creazione cartella';
+$labels['arialabelfoldereditform'] = 'Modulo modifica cartella';
+$labels['arialabelfoldermountform'] = 'Modulo spazio di archiviazione esterno';
+$labels['arialabelfolderauthform'] = 'Modulo autenticazione spazio di archiviazione esterno';
+$labels['arialabelfolderlist'] = 'Selezione Cartella/Collezione';
+$labels['arialabelfileselectdialog'] = 'Dialogo selezione file';
$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Opzioni salvataggio allegati';
+$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'Dialogo salvataggio file';
$labels['arialabelfileprops'] = 'Proprietà file';
+$labels['arialabelfilecontent'] = 'Contenuto file';
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/ku_IQ.inc b/plugins/kolab_files/localization/ku_IQ.inc
new file mode 100644
index 0000000..69a531e
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_files/localization/ku_IQ.inc
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?php
+/**
+ * Localizations for the Kolab Files plugin
+ *
+ * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
+ *
+ * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
+ */
+?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/ro.inc b/plugins/kolab_files/localization/ro.inc
new file mode 100644
index 0000000..69a531e
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_files/localization/ro.inc
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?php
+/**
+ * Localizations for the Kolab Files plugin
+ *
+ * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
+ *
+ * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
+ */
+?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/sv.inc b/plugins/kolab_files/localization/sv.inc
new file mode 100644
index 0000000..69a531e
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_files/localization/sv.inc
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?php
+/**
+ * Localizations for the Kolab Files plugin
+ *
+ * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
+ *
+ * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
+ */
+?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/tr_TR.inc b/plugins/kolab_files/localization/tr_TR.inc
new file mode 100644
index 0000000..69a531e
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_files/localization/tr_TR.inc
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?php
+/**
+ * Localizations for the Kolab Files plugin
+ *
+ * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
+ *
+ * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
+ */
+?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/vi.inc b/plugins/kolab_files/localization/vi.inc
index 69a531e..f1dc344 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/vi.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/vi.inc
@@ -6,4 +6,10 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
+$labels['save'] = 'Save';
+$labels['cancel'] = 'Cancel';
+$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
+$labels['name'] = 'Name';
+$labels['edit'] = 'Edit';
+$labels['save'] = 'Save';
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/vi_VN.inc b/plugins/kolab_files/localization/vi_VN.inc
index 69a531e..f1dc344 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/vi_VN.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/vi_VN.inc
@@ -6,4 +6,10 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
+$labels['save'] = 'Save';
+$labels['cancel'] = 'Cancel';
+$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
+$labels['name'] = 'Name';
+$labels['edit'] = 'Edit';
+$labels['save'] = 'Save';
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/zh_CN.inc b/plugins/kolab_files/localization/zh_CN.inc
new file mode 100644
index 0000000..69a531e
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_files/localization/zh_CN.inc
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?php
+/**
+ * Localizations for the Kolab Files plugin
+ *
+ * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
+ *
+ * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
+ */
+?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/zh_TW.inc b/plugins/kolab_files/localization/zh_TW.inc
index 69a531e..f1dc344 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/zh_TW.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/zh_TW.inc
@@ -6,4 +6,10 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
+$labels['save'] = 'Save';
+$labels['cancel'] = 'Cancel';
+$labels['folderinside'] = 'Insert inside';
+$labels['name'] = 'Name';
+$labels['edit'] = 'Edit';
+$labels['save'] = 'Save';
?>