summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/plugins/kolab_files
diff options
context:
space:
mode:
authorTorsten Grote <t@grobox.de>2015-02-18 22:58:00 (GMT)
committerTorsten Grote <t@grobox.de>2015-02-18 22:58:00 (GMT)
commit1b9bc154ec3005de298db258e71e73b6ae7736c2 (patch)
tree89e4c49db7e80818eeea6b7be1075eeae412c329 /plugins/kolab_files
parent4077bcbecdd314517bd4594838b746e5207d8073 (diff)
downloadroundcubemail-plugins-kolab-1b9bc154ec3005de298db258e71e73b6ae7736c2.tar.gz
update translations (#4348)
Diffstat (limited to 'plugins/kolab_files')
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/da_DK.inc4
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/de_DE.inc13
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/fr_FR.inc3
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/pl.inc44
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/pl_PL.inc10
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/pt_PT.inc15
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/sk.inc1
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/sl.inc16
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/sv_SE.inc39
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/th.inc90
-rw-r--r--plugins/kolab_files/localization/zh_CN.inc5
11 files changed, 240 insertions, 0 deletions
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/da_DK.inc b/plugins/kolab_files/localization/da_DK.inc
index 4fc76f5..45765de 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/da_DK.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/da_DK.inc
@@ -43,11 +43,13 @@ $labels['collection_image'] = 'Billeder';
$labels['collection_document'] = 'Dokumenter';
$labels['uploading'] = 'Overfører fil(er)..';
$labels['attaching'] = 'Vedhæfter fil(er)..';
+$labels['authenticating'] = 'Godkender ...';
$labels['foldercreating'] = 'Opretter mappe...';
$labels['folderdeleting'] = 'Sletter mappe...';
$labels['folderdeleteconfirm'] = 'Er du sikker på at du vil slette valgte mappe?';
$labels['folderdeletenotice'] = 'Sletningen af mappe blev gennemført.';
$labels['foldercreatenotice'] = 'Oprettelsen af mappe blev gennemført.';
+$labels['folderauthtitle'] = 'Log på $title';
$labels['saveallnotice'] = 'Gennemførte lagring af $n fil(er).';
$labels['saveallerror'] = 'Lagringen af $n fil(er) mislykkedes.';
$labels['attacherror'] = 'Mislykkedes med at vedhæfte fil(er) fra skyen';
@@ -65,5 +67,7 @@ $labels['fileskipall'] = 'Spring alle over';
$labels['fileoverwrite'] = 'Overskriv';
$labels['fileoverwriteall'] = 'Overskriv alle';
$labels['filemoveconfirm'] = 'Denne handling vil overskrive destinationsfilen: <b>$file</b>.';
+$labels['storepasswords'] = 'husk adgangskode';
+$labels['storepasswordsdesc'] = 'Gemte adgangskoder vil blive krypteret. Slå dette til, hvis du ikke ønsker at blive spurgt om adgangskoden ved hvert login, eller hvis du ønsker at denne lagerplads skal være tilgængelig gennem WebDAV.';
$labels['arialabelfileprops'] = 'Filegenskaber';
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/de_DE.inc b/plugins/kolab_files/localization/de_DE.inc
index df69368..689487e 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/de_DE.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/de_DE.inc
@@ -18,6 +18,8 @@ $labels['fromcloud'] = 'Aus der Cloud...';
$labels['selectfiles'] = 'Datei(en) zum Anhängen auswählen...';
$labels['attachsel'] = 'Ausgewählte anhängen';
$labels['foldercreate'] = 'Ordner erstellen';
+$labels['folderedit'] = 'Verzeichnis ändern';
+$labels['foldermount'] = 'Speicher hinzufügen';
$labels['folderdelete'] = 'Ordner löschen';
$labels['folderinside'] = 'Erstellen in';
$labels['foldername'] = 'Ordnername';
@@ -44,11 +46,17 @@ $labels['collection_image'] = 'Bilder';
$labels['collection_document'] = 'Dokumente';
$labels['uploading'] = 'Lade Datei(en) hoch...';
$labels['attaching'] = 'Hänge Datei(en) an...';
+$labels['authenticating'] = 'Authentifiziere...';
$labels['foldercreating'] = 'Erstelle Ordner...';
+$labels['folderupdating'] = 'Aktualisiere Verzeichnis...';
+$labels['foldermounting'] = 'Hinzufügen externen Speichers...';
$labels['folderdeleting'] = 'Lösche Ordner...';
$labels['folderdeleteconfirm'] = 'Sind Sie sicher, dass Sie den gewählten Ordner löschen möchten?';
$labels['folderdeletenotice'] = 'Ordner erfolgreich gelöscht.';
+$labels['folderupdatenotice'] = 'Verzeichnis erfolgreich aktualisiert.';
$labels['foldercreatenotice'] = 'Ordner erfolgreich erstellt.';
+$labels['foldermountnotice'] = 'Speicher erfolgreich hinzugefügt.';
+$labels['folderauthtitle'] = 'Einloggen zu $title';
$labels['saveallnotice'] = '$n Datei(en) erfolgreich gespeichert.';
$labels['saveallerror'] = 'Speichern von $n Datei(en) fehlgeschlagen.';
$labels['attacherror'] = 'Anhängen von Datei(en) aus der Cloud fehlgeschlagen.';
@@ -67,12 +75,17 @@ $labels['fileskipall'] = 'Alle überspringen';
$labels['fileoverwrite'] = 'Überschreiben';
$labels['fileoverwriteall'] = 'Alle überschreiben';
$labels['filemoveconfirm'] = 'Diese Aktion wird die Zieldatei <b>$file</b> überschreiben.';
+$labels['storepasswords'] = 'Passwort merken';
+$labels['storepasswordsdesc'] = 'Gespeicherte Passwörter werden verschlüsselt. Aktivieren Sie dies, wenn Sie nicht bei jedem Login nach dem Passwort gefragt werden möchten oder wenn dieser Speicher via WebDAV verfügbar sein soll.';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Suchformular für Dateien';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Sucheingabe';
$labels['arialabellistoptions'] = 'Dateilisten Optionen';
$labels['arialabelfolderoptions'] = 'Ordner Aktionen';
$labels['arialabelfileeditform'] = 'Datei Bearbeiten Maske';
$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'Ordner Erstellen Maske';
+$labels['arialabelfoldereditform'] = 'Formular Verzeichnis ändern';
+$labels['arialabelfoldermountform'] = 'Formular Externer Speicher';
+$labels['arialabelfolderauthform'] = 'Formular Authentifizierung Externer Speicher';
$labels['arialabelfolderlist'] = 'Ordner / Sammlungs Auswahl';
$labels['arialabelfileselectdialog'] = 'Datei Auswahl Dialog';
$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Anhänge speichern Optionen';
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/fr_FR.inc b/plugins/kolab_files/localization/fr_FR.inc
index e6ebbc4..fdc61ed 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/fr_FR.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/fr_FR.inc
@@ -45,9 +45,11 @@ $labels['collection_document'] = 'Documents';
$labels['uploading'] = 'Téléversement de(s) fichier(s)...';
$labels['attaching'] = 'Attachement de fichier(s)...';
$labels['foldercreating'] = 'Création d\'un répertoire...';
+$labels['folderupdating'] = 'Mise à jour d\'un répertoire...';
$labels['folderdeleting'] = 'Suppression d\'un répertoire...';
$labels['folderdeleteconfirm'] = 'Êtes-vous sûr de de vouloir supprimer le répertoire sélectionné ?';
$labels['folderdeletenotice'] = 'Le répertoire a été supprimé.';
+$labels['folderupdatenotice'] = 'Le répertoire a été mis à jour.';
$labels['foldercreatenotice'] = 'Le répertoire a été créé.';
$labels['saveallnotice'] = '$n fichier(s) ont été sauvegardé(s)';
$labels['saveallerror'] = 'La sauvegarde de $n fichier(s) a échoué.';
@@ -73,6 +75,7 @@ $labels['arialabellistoptions'] = 'Liste d\'options des fichiers';
$labels['arialabelfolderoptions'] = 'Actions de dossier';
$labels['arialabelfileeditform'] = 'Zone d\'édition de fichier';
$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'Zone de création de dossier';
+$labels['arialabelfoldereditform'] = 'Zone d\'édition de dossier';
$labels['arialabelfolderlist'] = 'Sélection de dossier';
$labels['arialabelfileselectdialog'] = ' Fenêtre de dialogue de sélection de fichier.';
$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Options d\'enregistrement des pièces jointes';
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/pl.inc b/plugins/kolab_files/localization/pl.inc
new file mode 100644
index 0000000..1846341
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_files/localization/pl.inc
@@ -0,0 +1,44 @@
+<?php
+/**
+ * Localizations for the Kolab Files plugin
+ *
+ * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
+ *
+ * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
+ */
+$labels['files'] = 'Pliki';
+$labels['filepreview'] = 'Podgląd pliku';
+$labels['saveas'] = 'Zapisz jako:';
+$labels['create'] = 'Utwórz';
+$labels['save'] = 'Zapisz';
+$labels['cancel'] = 'Anuluj';
+$labels['name'] = 'Nazwa';
+$labels['mtime'] = 'Zmodyfikowano';
+$labels['type'] = 'Typ';
+$labels['get'] = 'Pobierz';
+$labels['getfile'] = 'Pobierz plik';
+$labels['rename'] = 'Zmień nazwę';
+$labels['deletefile'] = 'Usuń plik(i)';
+$labels['edit'] = 'Edytuj';
+$labels['editfile'] = 'Edytuj plik';
+$labels['save'] = 'Zapisz';
+$labels['savefile'] = 'Zapisz plik';
+$labels['printfile'] = 'Wydrukuj plik';
+$labels['fileedit'] = 'Właściwości';
+$labels['collection_audio'] = 'Audio';
+$labels['collection_video'] = 'Video';
+$labels['collection_image'] = 'Obrazy';
+$labels['collection_document'] = 'Dokumenty';
+$labels['authenticating'] = 'Uwierzytelnianie...';
+$labels['foldercreating'] = 'Utwórz folder...';
+$labels['folderupdating'] = 'Aktualizacja folderu...';
+$labels['folderdeleting'] = 'Usuwanie folderu...';
+$labels['folderauthtitle'] = 'Zaloguj do $title';
+$labels['uploadsizeerror'] = 'Maksymalny rozmiar pliku ($size) przekroczony!';
+$labels['fileskip'] = 'Pomiń';
+$labels['fileskipall'] = 'Pomiń wszystko';
+$labels['fileoverwrite'] = 'Nadpisz';
+$labels['fileoverwriteall'] = 'Nadpisz wszystko';
+$labels['storepasswords'] = 'zapamiętaj hasło';
+$labels['arialabelfileprops'] = 'Właściwości';
+?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/pl_PL.inc b/plugins/kolab_files/localization/pl_PL.inc
index 0be7dab..4fba4ec 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/pl_PL.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/pl_PL.inc
@@ -18,6 +18,8 @@ $labels['fromcloud'] = 'Z chmury...';
$labels['selectfiles'] = 'Wybierz pliki do załączenia...';
$labels['attachsel'] = 'Załącz wybrane';
$labels['foldercreate'] = 'Utwórz folder';
+$labels['folderedit'] = 'Edytuj folder';
+$labels['foldermount'] = 'Dodaj przestrzeń';
$labels['folderdelete'] = 'Usuń folder';
$labels['folderinside'] = 'Wstaw wewnątrz';
$labels['foldername'] = 'Nazwa folderu';
@@ -44,11 +46,16 @@ $labels['collection_image'] = 'Obrazy';
$labels['collection_document'] = 'Dokumenty';
$labels['uploading'] = 'Zapisywanie plików...';
$labels['attaching'] = 'Załączanie plików...';
+$labels['authenticating'] = 'Uwierzytelnianie...';
$labels['foldercreating'] = 'Tworzenie folderu...';
+$labels['folderupdating'] = 'Aktualizowanie folderu...';
+$labels['foldermounting'] = 'Dodawanie przestrzeni zewnętrznej...';
$labels['folderdeleting'] = 'Usuwanie folderu...';
$labels['folderdeleteconfirm'] = 'Czy na pewno chcesz usunąć wybrany folder?';
$labels['folderdeletenotice'] = 'Folder został usunięty.';
+$labels['folderupdatenotice'] = 'Folder został zaktualizowany.';
$labels['foldercreatenotice'] = 'Folder został utworzony.';
+$labels['foldermountnotice'] = 'Przestrzeń dodana pomyślnie.';
$labels['saveallnotice'] = 'Pomyślnie zapisano $n plików.';
$labels['saveallerror'] = 'Nie można zapisać $n plików.';
$labels['attacherror'] = 'Nie udało się załączenie plików z chmury';
@@ -67,12 +74,15 @@ $labels['fileskipall'] = 'Omiń wszystkie';
$labels['fileoverwrite'] = 'Nadpisz';
$labels['fileoverwriteall'] = 'Nadpisz wszystkie';
$labels['filemoveconfirm'] = 'Akcja ta nadpisze docelowy plik: <b>$file</b>.';
+$labels['storepasswords'] = 'zapamiętaj hasło';
$labels['arialabelsearchform'] = 'Formularz wyszukiwania plików';
$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Fraza wyszukiwania';
$labels['arialabellistoptions'] = 'Opcje listy plików';
$labels['arialabelfolderoptions'] = 'Akcje folderów';
$labels['arialabelfileeditform'] = 'Formularz edycji pliku';
$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'Formularz tworzenia folderów';
+$labels['arialabelfoldereditform'] = 'Formularz edycji folderów';
+$labels['arialabelfoldermountform'] = 'Formularz zewnętrznego przechowywania';
$labels['arialabelfolderlist'] = 'Wybór foldera/kolekcji';
$labels['arialabelfileselectdialog'] = 'Okno wyboru pliku';
$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Opcje zapisu załączników';
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/pt_PT.inc b/plugins/kolab_files/localization/pt_PT.inc
new file mode 100644
index 0000000..474ae13
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_files/localization/pt_PT.inc
@@ -0,0 +1,15 @@
+<?php
+/**
+ * Localizations for the Kolab Files plugin
+ *
+ * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
+ *
+ * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
+ */
+$labels['save'] = 'Gravar';
+$labels['cancel'] = 'Cancelar';
+$labels['folderinside'] = 'Inserir dentro';
+$labels['name'] = 'Nome';
+$labels['edit'] = 'Editar';
+$labels['save'] = 'Gravar';
+?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/sk.inc b/plugins/kolab_files/localization/sk.inc
index 75279a0..6bba449 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/sk.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/sk.inc
@@ -7,6 +7,7 @@
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
$labels['save'] = 'Uložiť';
+$labels['cancel'] = 'Zrušiť';
$labels['name'] = 'Meno';
$labels['edit'] = 'Upraviť';
$labels['save'] = 'Uložiť';
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/sl.inc b/plugins/kolab_files/localization/sl.inc
new file mode 100644
index 0000000..521cc17
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_files/localization/sl.inc
@@ -0,0 +1,16 @@
+<?php
+/**
+ * Localizations for the Kolab Files plugin
+ *
+ * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
+ *
+ * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
+ */
+$labels['files'] = 'Dokumenti';
+$labels['save'] = 'Shrani';
+$labels['cancel'] = 'Prekliči';
+$labels['folderinside'] = 'Vstavi';
+$labels['name'] = 'Ime';
+$labels['edit'] = 'Uredi';
+$labels['save'] = 'Shrani';
+?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/sv_SE.inc b/plugins/kolab_files/localization/sv_SE.inc
index bc4a559..2936f5a 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/sv_SE.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/sv_SE.inc
@@ -16,6 +16,7 @@ $labels['save'] = 'Spara';
$labels['cancel'] = 'Avbryt';
$labels['fromcloud'] = 'Från moln ...';
$labels['selectfiles'] = 'Välj fil(er) att bifoga ...';
+$labels['attachsel'] = 'Bifoga vald(a)';
$labels['foldercreate'] = 'Skapa mapp';
$labels['folderedit'] = 'Redigera mapp';
$labels['foldermount'] = 'Lägg till lagring';
@@ -43,8 +44,32 @@ $labels['collection_audio'] = 'Audio';
$labels['collection_video'] = 'Video';
$labels['collection_image'] = 'Bilder';
$labels['collection_document'] = 'Dokument';
+$labels['uploading'] = 'Laddar upp fil(er) ...';
+$labels['attaching'] = 'Bifogar fil(er) ...';
$labels['authenticating'] = 'Autentiserar ...';
+$labels['foldercreating'] = 'Skapar mapp ...';
+$labels['folderupdating'] = 'Uppdaterar mapp ...';
+$labels['foldermounting'] = 'Lägger till extern lagring ...';
+$labels['folderdeleting'] = 'Tar bort mapp ...';
+$labels['folderdeleteconfirm'] = 'Vill du verkligen ta bort vald mapp?';
+$labels['folderdeletenotice'] = 'Mapp borttagen.';
+$labels['folderupdatenotice'] = 'Mapp uppdaterad.';
+$labels['foldercreatenotice'] = 'Mapp skapad.';
+$labels['foldermountnotice'] = 'Lagring lades till.';
$labels['folderauthtitle'] = 'Logga in på';
+$labels['saveallnotice'] = 'Sparade $n fil(er).';
+$labels['saveallerror'] = 'Sparar $n fil(er) misslyckades.';
+$labels['attacherror'] = 'Misslyckades att bifoga fil(er) från molnet';
+$labels['fileupdating'] = 'Uppdaterar fil ...';
+$labels['filemoving'] = 'Flyttar fil(er) ...';
+$labels['filecopying'] = 'Kopierar fil(er) ...';
+$labels['filedeleting'] = 'Tar bort fil(er) ...';
+$labels['filedeleteconfirm'] = 'Vill du verkligen ta bort valda filer?';
+$labels['filedeletenotice'] = 'Fil(er) borttagna.';
+$labels['filemovenotice'] = 'Fil(er) flyttade.';
+$labels['filecopynotice'] = 'Fil(er) kopierade.';
+$labels['uploadsizeerror'] = 'Maximal filstorlek ($size) överskriden!';
+$labels['allfolders'] = 'sök i alla mappar';
$labels['fileskip'] = 'Hoppa över';
$labels['fileskipall'] = 'Hoppa över alla';
$labels['fileoverwrite'] = 'Skriv över';
@@ -52,5 +77,19 @@ $labels['fileoverwriteall'] = 'Skriv över alla';
$labels['filemoveconfirm'] = 'Denna åtgärd kommer att skriva över målfilen: <b>$file</b>.';
$labels['storepasswords'] = 'kom ihåg lösenord';
$labels['storepasswordsdesc'] = 'Lagrade lösenord kommer att krypteras. Aktivera det här om du inte vill bli tillfrågad om lösenordet vid varje inloggning eller om du vill att denna lagring ska vara tillgänglig via WebDAV.';
+$labels['arialabelsearchform'] = 'Sökformulär för filer';
+$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'Sökinmatning';
+$labels['arialabellistoptions'] = 'Fillistningsval';
+$labels['arialabelfolderoptions'] = 'Mappåtgärd';
+$labels['arialabelfileeditform'] = 'Filredigeringsformulär';
+$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'Formulär för skapa-mapp';
+$labels['arialabelfoldereditform'] = 'Formulär för mappredigering';
+$labels['arialabelfoldermountform'] = 'Formulär för extern lagring';
+$labels['arialabelfolderauthform'] = 'Autentiseringsformulär för extern lagring';
+$labels['arialabelfolderlist'] = 'Mapp-/samlingsurval';
+$labels['arialabelfileselectdialog'] = 'Filurvalsdialog';
+$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'Alternativ för att spara bilagor';
+$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'Dialog för atta spara fil(er)';
$labels['arialabelfileprops'] = 'Filegenskaper';
+$labels['arialabelfilecontent'] = 'Filinnehåll';
?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/th.inc b/plugins/kolab_files/localization/th.inc
new file mode 100644
index 0000000..7b21906
--- /dev/null
+++ b/plugins/kolab_files/localization/th.inc
@@ -0,0 +1,90 @@
+<?php
+/**
+ * Localizations for the Kolab Files plugin
+ *
+ * Copyright (C) 2014, Kolab Systems AG
+ *
+ * For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
+ */
+$labels['files'] = 'ไฟล์';
+$labels['filepreview'] = 'ดูไฟล์ก่อน';
+$labels['saveall'] = 'บันทึกทั้งหมดไปบนคลาวน์';
+$labels['saveto'] = 'บันทึกไปบนคลาวน์';
+$labels['saveas'] = 'บันทึกเป็น';
+$labels['create'] = 'สร้าง';
+$labels['save'] = 'บันทึก';
+$labels['cancel'] = 'ยกเลิก';
+$labels['fromcloud'] = 'จากคลาวน์';
+$labels['selectfiles'] = 'เลือกไฟล์ที่จะแนบ';
+$labels['foldercreate'] = 'สร้างแฟ้ม';
+$labels['folderedit'] = 'แก้ไขแฟ้ม';
+$labels['foldermount'] = 'เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ';
+$labels['folderdelete'] = 'ลบแฟ้ม';
+$labels['folderinside'] = 'ใส่เข้าภายใต้';
+$labels['foldername'] = 'ชื่อแฟ้ม';
+$labels['name'] = 'ชื่อ';
+$labels['mtime'] = 'แก้ไข';
+$labels['type'] = 'ชนิด';
+$labels['upload'] = 'นำขึ้น';
+$labels['uploadfile'] = 'นำขึ้นไฟล์';
+$labels['get'] = 'นำกลับ';
+$labels['getfile'] = 'นำกลับไฟล์';
+$labels['view'] = 'มุมมอง';
+$labels['viewfile'] = 'ดูไฟล์';
+$labels['rename'] = 'เปลี่ยนชื่อไฟล์';
+$labels['deletefile'] = 'ลบไฟล์';
+$labels['edit'] = 'แก้ไข';
+$labels['editfile'] = 'แก้ไขไฟล์';
+$labels['save'] = 'บันทึก';
+$labels['savefile'] = 'บันทึกไฟล์';
+$labels['printfile'] = 'พิมพ์ไฟล์';
+$labels['fileedit'] = 'คุณสมบัติของไฟล์';
+$labels['collection_audio'] = 'เสียง';
+$labels['collection_video'] = 'วีดีโอ';
+$labels['collection_image'] = 'ภาพ';
+$labels['collection_document'] = 'เอกสาร';
+$labels['uploading'] = 'กำลังอัพโหลดไฟล์...';
+$labels['attaching'] = 'กำลังแนบไฟล์...';
+$labels['authenticating'] = 'กำลังพิสูจน์ตัวตน...';
+$labels['foldercreating'] = 'กำลังสร้างแฟ้ม...';
+$labels['folderupdating'] = 'กำลังปรับปรุงแฟ้ม...';
+$labels['foldermounting'] = 'กำลังเพิ่มพื้นที่จัดเก็บภายนอก...';
+$labels['folderdeleting'] = 'กำลังลบแฟ้ม...';
+$labels['folderdeleteconfirm'] = 'คุณแน่ใจว่าคุณต้องการลบแฟ้มที่เลือกนี้หรือ';
+$labels['folderdeletenotice'] = 'แฟ้มถูกลบเรียบร้อยแล้ว';
+$labels['folderupdatenotice'] = 'แฟ้มถูกปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว';
+$labels['foldercreatenotice'] = 'แฟ้มถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว';
+$labels['foldermountnotice'] = 'พื้นที่จัดเก็บถูกเพิ่มเรียบร้อยแล้ว';
+$labels['saveallnotice'] = 'บันทึกไฟล์จำนวน $n ไฟล์ เรียบร้อยแล้ว';
+$labels['saveallerror'] = 'บันทึกไฟล์จำนวน $n ไฟล์ ล้มเหลว';
+$labels['attacherror'] = 'การแนบไฟล์จากคลาวน์ล้มเหลว';
+$labels['fileupdating'] = 'กำลังปรับปรุงไฟล์...';
+$labels['filemoving'] = 'กำลังเคลื่อนย้ายไฟล์...';
+$labels['filecopying'] = 'กำลังคัดลอกไฟล์...';
+$labels['filedeleting'] = 'กำลังลบไฟล์...';
+$labels['filedeleteconfirm'] = 'คุณแน่ใจว่าคุณต้องการลบไฟล์ที่ถูกเลือกหรือ';
+$labels['filedeletenotice'] = 'ไฟล์ถูกลบเรียบร้อยแล้ว';
+$labels['filemovenotice'] = 'ไฟล์ถูกเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้ว';
+$labels['filecopynotice'] = 'ไฟล์ถูกคัดลอกเรียบร้อยแล้ว';
+$labels['uploadsizeerror'] = 'ไฟล์มีขนาดเกินกว่าขนาดสูงสุด ($size)';
+$labels['allfolders'] = 'ค้นหาในทุกแฟ้ม';
+$labels['fileskip'] = 'ข้าม';
+$labels['fileskipall'] = 'ข้ามทั้งหมด';
+$labels['fileoverwrite'] = 'เขียนทับ';
+$labels['fileoverwriteall'] = 'เขียนทับทั้งหมด';
+$labels['filemoveconfirm'] = 'การดำเนินการนี้จะเขียนทับไฟล์ที่ปลายทาง <b>$file</b>';
+$labels['storepasswords'] = 'จดจำรหัสผ่าน';
+$labels['storepasswordsdesc'] = 'พาสเวิสด์ที่จัดเก็บจะถูกเข้ารหัส เปิดใช้สิ่งนี้หากคุณไม่ต้องการถูกถามพาสเวิสด์ทุกครั้งที่เข้าระบบ หรือ หากคุณต้องการให้พื้นที่จัดเก็บเข้าถึงได้จาก WebDAV';
+$labels['arialabelsearchform'] = 'ฟอร์มค้นหาไฟล์';
+$labels['arialabelquicksearchbox'] = 'ข้อมูลที่ต้องการค้นหา';
+$labels['arialabellistoptions'] = 'ทางเลือกรายชื่อไฟล์';
+$labels['arialabelfileeditform'] = 'ฟอร์มแก้ไขไฟล์';
+$labels['arialabelfoldercreateform'] = 'ฟอร์มสร้างแฟ้ม';
+$labels['arialabelfoldereditform'] = 'ฟอร์มแก้ไขแฟ้ม';
+$labels['arialabelfoldermountform'] = 'ฟอร์มพื้นที่จัดเก็บภายนอก';
+$labels['arialabelfolderauthform'] = 'ฟอร์มยืนยันตัวตนสำหรับพื้นที่จัดเก็บภายนอก';
+$labels['arialabelattachmentoptions'] = 'ทางเลือกของการบันทึกสิ่งที่แนบมาด้วย';
+$labels['arialabelfilesavedialog'] = 'dialog สำหรับการบันทึกไฟล์';
+$labels['arialabelfileprops'] = 'คุณสมบัติของไฟล์';
+$labels['arialabelfilecontent'] = 'เนื้อหาในไฟล์';
+?>
diff --git a/plugins/kolab_files/localization/zh_CN.inc b/plugins/kolab_files/localization/zh_CN.inc
index 69a531e..eb4c6cf 100644
--- a/plugins/kolab_files/localization/zh_CN.inc
+++ b/plugins/kolab_files/localization/zh_CN.inc
@@ -6,4 +6,9 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/kolab_files/
*/
+$labels['save'] = '保存';
+$labels['cancel'] = '取消';
+$labels['name'] = '名称';
+$labels['edit'] = '编辑';
+$labels['save'] = '保存';
?>