summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorThomas Bruederli <bruederli@kolabsys.com>2015-03-24 12:36:28 (GMT)
committerThomas Bruederli <bruederli@kolabsys.com>2015-03-24 12:36:28 (GMT)
commit5f9d8633591962956c7d013b6c1275eda5c4800f (patch)
treec9e5c85dddcfc9a7880f8b02961df4f3fad833a1
parent13da800262b221114449baff11bb496c0983daa1 (diff)
downloadroundcubemail-plugins-kolab-5f9d8633591962956c7d013b6c1275eda5c4800f.tar.gz
Remove untranslated labels from bg_BG
-rw-r--r--plugins/calendar/localization/bg_BG.inc9
-rw-r--r--plugins/libcalendaring/localization/bg_BG.inc55
2 files changed, 6 insertions, 58 deletions
diff --git a/plugins/calendar/localization/bg_BG.inc b/plugins/calendar/localization/bg_BG.inc
index 081ccee..76d1d84 100644
--- a/plugins/calendar/localization/bg_BG.inc
+++ b/plugins/calendar/localization/bg_BG.inc
@@ -1,4 +1,5 @@
<?php
+
/**
* Localizations for Kolab Calendar plugin
*
@@ -6,9 +7,9 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/calendar/
*/
+
$labels['default_view'] = 'Изглед по подразбиране';
$labels['time_format'] = 'Формат на часовете';
-$labels['timeslots'] = 'Time slots per hour';
$labels['first_day'] = 'Първи ден от седмицата';
$labels['first_hour'] = 'Първи час при показване';
$labels['workinghours'] = 'Работни часове';
@@ -48,11 +49,9 @@ $labels['export'] = 'Извличане';
$labels['exporttitle'] = 'Извличане към iCalendar';
$labels['exportrange'] = 'Събития от';
$labels['location'] = 'Местоположение';
-$labels['url'] = 'URL';
$labels['date'] = 'Дата';
$labels['start'] = 'Начало';
$labels['end'] = 'Край';
-$labels['repeat'] = 'Repeat';
$labels['selectdate'] = 'Избор на дата';
$labels['freebusy'] = 'Показване като';
$labels['free'] = 'Свободно';
@@ -60,7 +59,6 @@ $labels['busy'] = 'Заето';
$labels['outofoffice'] = 'Извън офиса';
$labels['tentative'] = 'Предварително';
$labels['status'] = 'Статус';
-$labels['status-cancelled'] = 'Cancelled';
$labels['priority'] = 'Приоритет';
$labels['sensitivity'] = 'Частност';
$labels['public'] = 'публично';
@@ -94,7 +92,6 @@ $labels['nextmonth'] = 'Следващия месец';
$labels['weekofyear'] = 'Седмица';
$labels['pastevents'] = 'Минали';
$labels['futureevents'] = 'Бъдещи';
-$labels['showalarms'] = 'Show reminders';
$labels['defaultalarmtype'] = 'Настройка за напомняне по подразбиране';
$labels['defaultalarmoffset'] = 'Време за напомняне по подразбиране';
$labels['attendee'] = 'Участник';
@@ -123,5 +120,5 @@ $labels['deleteventconfirm'] = 'Наистина ли искате да прем
$labels['deletecalendarconfirm'] = 'Наистина ли искате да премахнете този календар с всичките му събития?';
$labels['savingdata'] = 'Запазване на данни...';
$labels['errorsaving'] = 'Неуспешно записването на промените.';
-$labels['futurevents'] = 'Бъдещи';
+
?>
diff --git a/plugins/libcalendaring/localization/bg_BG.inc b/plugins/libcalendaring/localization/bg_BG.inc
index 90eb16b..5250151 100644
--- a/plugins/libcalendaring/localization/bg_BG.inc
+++ b/plugins/libcalendaring/localization/bg_BG.inc
@@ -1,4 +1,5 @@
<?php
+
/**
* Localizations for the Kolab calendaring utilities plugin
*
@@ -6,69 +7,19 @@
*
* For translation see https://www.transifex.com/projects/p/kolab/resource/libcalendaring/
*/
+
$labels['until'] = 'до';
-$labels['at'] = 'at';
-$labels['alarmemail'] = 'Send Email';
-$labels['alarmdisplay'] = 'Show message';
-$labels['alarmdisplayoption'] = 'Message';
$labels['alarmemailoption'] = 'Електронна поща';
-$labels['alarmat'] = 'at $datetime';
-$labels['trigger@'] = 'on date';
-$labels['trigger-M'] = 'minutes before';
-$labels['trigger-H'] = 'hours before';
-$labels['trigger-D'] = 'days before';
-$labels['trigger+M'] = 'minutes after';
-$labels['trigger+H'] = 'hours after';
-$labels['trigger+D'] = 'days after';
-$labels['alarmtitle'] = 'Upcoming events';
-$labels['dismissall'] = 'Dismiss all';
-$labels['dismiss'] = 'Dismiss';
-$labels['snooze'] = 'Snooze';
-$labels['repeatinmin'] = 'Repeat in $min minutes';
-$labels['repeatinhr'] = 'Repeat in 1 hour';
-$labels['repeatinhrs'] = 'Repeat in $hrs hours';
-$labels['repeattomorrow'] = 'Repeat tomorrow';
-$labels['repeatinweek'] = 'Repeat in a week';
-$labels['showmore'] = 'Show more...';
-$labels['frequency'] = 'Repeat';
-$labels['never'] = 'never';
-$labels['daily'] = 'daily';
-$labels['weekly'] = 'weekly';
-$labels['monthly'] = 'monthly';
-$labels['yearly'] = 'annually';
-$labels['rdate'] = 'on dates';
-$labels['every'] = 'Every';
-$labels['days'] = 'day(s)';
-$labels['weeks'] = 'week(s)';
-$labels['months'] = 'month(s)';
-$labels['bydays'] = 'On';
-$labels['untildate'] = 'the';
-$labels['each'] = 'Each';
-$labels['onevery'] = 'On every';
-$labels['onsamedate'] = 'On the same date';
-$labels['forever'] = 'forever';
-$labels['recurrencend'] = 'до';
-$labels['forntimes'] = 'for $nr time(s)';
-$labels['first'] = 'first';
-$labels['second'] = 'second';
-$labels['third'] = 'third';
-$labels['fourth'] = 'fourth';
-$labels['last'] = 'last';
-$labels['dayofmonth'] = 'Day of month';
-$labels['addrdate'] = 'Add repeat date';
-$labels['itipinvitation'] = 'Invitation to';
-$labels['itipupdate'] = 'Update of';
$labels['itipcancellation'] = 'Отказано:';
$labels['itipreply'] = 'Отговор на';
$labels['itipaccepted'] = 'Приемане';
$labels['itiptentative'] = 'Може би';
$labels['itipdeclined'] = 'Отхвърляне';
-$labels['itipdelegated'] = 'Delegate';
$labels['itipsubjectaccepted'] = '"$title" беше прието от $name';
$labels['itipsubjectdeclined'] = '"$title" беше отхвърлено от $name';
$labels['updateattendeestatus'] = 'Подновяване на статусът на участника';
-$labels['acceptinvitation'] = 'Приемате ли тази покана?';
$labels['youhaveaccepted'] = 'Вие сте приели тази покана';
$labels['importtocalendar'] = 'Запазване в моя календар';
$labels['removefromcalendar'] = 'Премахване от моя календар';
$labels['savingdata'] = 'Запазване на данни...';
+