summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib/locale/pl_PL.php
diff options
context:
space:
mode:
authorJeroen van Meeuwen (Kolab Systems) <vanmeeuwen@kolabsys.com>2012-11-26 13:26:32 (GMT)
committerJeroen van Meeuwen (Kolab Systems) <vanmeeuwen@kolabsys.com>2012-11-26 13:26:32 (GMT)
commit59cd530786d73ba5e0a1cba32b26e68276cbb58b (patch)
treeb03e838bdc6f319e140757848feafe474d3e39f2 /lib/locale/pl_PL.php
parent793273ba2e6fd13bf095cd869f8be80606b40951 (diff)
downloadkolab-wap-59cd530786d73ba5e0a1cba32b26e68276cbb58b.tar.gz
Update translations
Diffstat (limited to 'lib/locale/pl_PL.php')
-rw-r--r--lib/locale/pl_PL.php89
1 files changed, 79 insertions, 10 deletions
diff --git a/lib/locale/pl_PL.php b/lib/locale/pl_PL.php
index 5e5f86a..395a907 100644
--- a/lib/locale/pl_PL.php
+++ b/lib/locale/pl_PL.php
@@ -7,25 +7,50 @@ $LANG['about.support'] = 'Profesjonalne wsparcie techniczne jest dostępne na st
$LANG['about.technology'] = 'Technologia';
$LANG['about.warranty'] = 'Na funkcjonowanie oprogramowanie nieudzielana jest <b>żadna gwarancja</b>. Wsparcie techniczne organizowane jest we własnym zakresie. Pomoc i niezbędne informacje można znaleźć na stronie <a href=http://kolab.org">Kolab</a> oraz <a href="http://wiki.kolab.org">wiki</a>';
+$LANG['add'] = 'Add';
+
+$LANG['attribute.add'] = 'Add attribute';
+$LANG['attribute.static'] = 'Static value';
+$LANG['attribute.name'] = 'Attribute';
+$LANG['attribute.optional'] = 'Optional';
+$LANG['attribute.maxcount'] = 'Max. count';
+$LANG['attribute.readonly'] = 'Read-only';
+$LANG['attribute.type'] = 'Field type';
+$LANG['attribute.value'] = 'Value';
+$LANG['attribute.value.auto'] = 'Generated';
+$LANG['attribute.value.auto-readonly'] = 'Generated (read-only)';
+$LANG['attribute.value.normal'] = 'Normal';
+$LANG['attribute.value.static'] = 'Static';
+$LANG['attribute.options'] = 'Options';
+$LANG['attribute.key.invalid'] = 'Type key contains forbidden characters!';
+$LANG['attribute.required.error'] = 'Required attributes missing in attributes list ($1)!';
+
+$LANG['button.cancel'] = 'Cancel';
+$LANG['button.delete'] = 'Delete';
+$LANG['button.save'] = 'Save';
+$LANG['button.submit'] = 'Submit';
+
$LANG['creatorsname'] = 'Stworzony przez';
$LANG['days'] = 'dni';
$LANG['debug'] = 'Debug info';
-$LANG['delete.button'] = 'Usuń';
+$LANG['delete'] = 'Delete';
$LANG['deleting'] = 'Usuwam dane...';
$LANG['domain.add'] = 'Dodaj Domenę';
$LANG['domain.add.success'] = 'Dodana domena';
$LANG['domain.associateddomain'] = 'Nazwy domen';
+$LANG['domain.delete.success'] = 'Domain deleted successfully.';
$LANG['domain.edit'] = 'Edytuj domenę';
$LANG['domain.edit.success'] = 'Domena uaktualniona';
$LANG['domain.inetdomainbasedn'] = 'Niestandardowy Root DN';
$LANG['domain.list'] = 'Lista Domen';
-$LANG['domain.list.records'] = '$1 do $2 z $3';
+$LANG['domain.norecords'] = 'No domain records found!';
$LANG['domain.o'] = 'Organizacja';
$LANG['domain.other'] = 'Inne';
$LANG['domain.system'] = 'System';
$LANG['domain.type_id'] = 'Domena Standardowa';
+$LANG['edit'] = 'Edit';
$LANG['error'] = 'Błąd';
$LANG['form.required.empty'] = 'Niektóre z wymaganych pół są puste!';
@@ -38,9 +63,9 @@ $LANG['group.delete.success'] = 'Grupa usunięta pomyślnie.';
$LANG['group.edit.success'] = 'Grupa zmieniona pomyślnie.';
$LANG['group.gidnumber'] = 'Numer grupy głównej';
$LANG['group.list'] = 'Lista grup';
-$LANG['group.list.records'] = '$1 do $2 z $3';
$LANG['group.mail'] = 'Główny Adres Email';
$LANG['group.member'] = 'Członkowie';
+$LANG['group.memberurl'] = 'Members URL';
$LANG['group.norecords'] = 'Nie znaleziono wpisów dla grupy!';
$LANG['group.other'] = 'Inne';
$LANG['group.system'] = 'System';
@@ -49,7 +74,24 @@ $LANG['group.uniquemember'] = 'Członkowie';
$LANG['info'] = 'Informacje';
$LANG['internalerror'] = 'Wewnętrzny błąd systemu!';
+
+$LANG['ldap.one'] = 'one: all entries one level under the base DN';
+$LANG['ldap.sub'] = 'sub: whole subtree starting with the base DN';
+$LANG['ldap.base'] = 'base: base DN only';
+$LANG['ldap.basedn'] = 'Base DN';
+$LANG['ldap.host'] = 'LDAP Server';
+$LANG['ldap.conditions'] = 'Conditions';
+$LANG['ldap.scope'] = 'Scope';
+$LANG['ldap.filter_any'] = 'is non-empty';
+$LANG['ldap.filter_both'] = 'contains';
+$LANG['ldap.filter_prefix'] = 'starts with';
+$LANG['ldap.filter_suffix'] = 'ends with';
+$LANG['ldap.filter_exact'] = 'is equal to';
+
+$LANG['list.records'] = '$1 to $2 of $3';
+
$LANG['loading'] = 'Wczytuję...';
+$LANG['logout'] = 'Logout';
$LANG['login.username'] = 'Nazwa użytkownika:';
$LANG['login.password'] = 'Hasło:';
$LANG['login.domain'] = 'Domena:';
@@ -78,7 +120,6 @@ $LANG['resource.edit'] = 'Edytuj zasób';
$LANG['resource.edit.success'] = 'Pomyślnie zmieniono zasób';
$LANG['resource.kolabtargetfolder'] = 'Folder docelowy';
$LANG['resource.list'] = 'Lista (kolekcja) zasobów';
-$LANG['resource.list.records'] = '$1 do $2 z $3';
$LANG['resource.mail'] = 'Adres pocztowy';
$LANG['resource.member'] = 'Członkowie kolekcji';
$LANG['resource.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnych zasobów!';
@@ -88,11 +129,12 @@ $LANG['resource.type_id'] = 'Rodzaj zasobu';
$LANG['resource.uniquemember'] = 'Członkowie kolekcji';
$LANG['role.add'] = 'Dodaj rolę';
+$LANG['role.add.success'] = 'Role created successfully.';
$LANG['role.cn'] = 'Role Name';
+$LANG['role.delete.success'] = 'Role deleted successfully.';
$LANG['role.description'] = 'Role Description';
-$LANG['role.edit.success'] = 'Role edited successfully';
+$LANG['role.edit.success'] = 'Role updated successfully';
$LANG['role.list'] = 'Lista ról';
-$LANG['role.list.records'] = '$1 do $2 z $3';
$LANG['role.norecords'] = 'Nie znaleziono żadnej roli';
$LANG['role.system'] = 'Details';
$LANG['role.type_id'] = 'Role Type';
@@ -100,15 +142,17 @@ $LANG['role.type_id'] = 'Role Type';
$LANG['saving'] = 'Zapisuję dane...';
$LANG['search'] = 'Znajdź';
-$LANG['search.criteria'] = 'Kryteria wyszukiwania';
$LANG['search.reset'] = 'Wyczyść';
+$LANG['search.criteria'] = 'Kryteria wyszukiwania';
$LANG['search.field'] = 'Pole:';
$LANG['search.method'] = 'Metoda:';
$LANG['search.contains'] = 'zawiera';
$LANG['search.is'] = 'jest';
+$LANG['search.key'] = 'key';
$LANG['search.prefix'] = 'zaczyna się od';
$LANG['search.name'] = 'nazwa';
$LANG['search.email'] = 'email';
+$LANG['search.description'] = 'description';
$LANG['search.uid'] = 'UID';
$LANG['search.loading'] = 'Wyszukuję...';
$LANG['search.acchars'] = 'Przynajmniej $min znaków wymaganych jest dla funkcji autouzupełniania';
@@ -133,7 +177,25 @@ $LANG['signup.wronguid'] = 'Invalid Username!';
$LANG['signup.wrongmailalternateaddress'] = 'Please provide a valid Email Address!';
$LANG['signup.footer'] = 'This is a service offered by <a href="http://kolabsys.com">Kolab Systems</a>.';
-$LANG['submit.button'] = 'Zatwierdź';
+$LANG['type.add'] = 'Add Object Type';
+$LANG['type.add.success'] = 'Object type created successfully.';
+$LANG['type.attributes'] = 'Attributes';
+$LANG['type.description'] = 'Description';
+$LANG['type.delete.success'] = 'Object type deleted successfully.';
+$LANG['type.domain'] = 'Domain';
+$LANG['type.edit.success'] = 'Object type updated successfully.';
+$LANG['type.group'] = 'Group';
+$LANG['type.list'] = 'Object Types List';
+$LANG['type.key'] = 'Key';
+$LANG['type.name'] = 'Name';
+$LANG['type.norecords'] = 'No object type records found!';
+$LANG['type.objectclass'] = 'Object class';
+$LANG['type.object_type'] = 'Object type';
+$LANG['type.properties'] = 'Properties';
+$LANG['type.resource'] = 'Resource';
+$LANG['type.role'] = 'Role';
+$LANG['type.used_for'] = 'Hosted';
+$LANG['type.user'] = 'User';
$LANG['user.add'] = 'Dodaj użytkownika';
$LANG['user.add.success'] = 'Użytkownik został pomyślnie dodany.';
@@ -141,17 +203,22 @@ $LANG['user.alias'] = 'Dodatkowe adresy email';
$LANG['user.astaccountallowedcodec'] = 'Dozwolone kodeki';
$LANG['user.astaccountcallerid'] = 'ID dzwoniącego';
$LANG['user.astaccountcontext'] = 'Kontekst konta';
+$LANG['user.astaccountdefaultuser'] = 'Asterisk Account Default User';
$LANG['user.astaccountdeny'] = 'Konto zabronione';
$LANG['user.astaccounthost'] = 'Host Asteriska';
+$LANG['user.astaccountmailbox'] = 'Mailbox';
$LANG['user.astaccountnat'] = 'Konto używa NAT';
$LANG['user.astaccountname'] = 'Nazwa konta Asterisk';
$LANG['user.astaccountqualify'] = 'Kwalifikacja konta';
$LANG['user.astaccountrealmedpassword'] = 'Domenowe hasło konta';
+$LANG['user.astaccountregistrationexten'] = 'Extension';
+$LANG['user.astaccountregistrationcontext'] = 'Registration Context';
$LANG['user.astaccountsecret'] = 'Hasło w czystym tekście';
$LANG['user.astaccounttype'] = 'Typ konta';
$LANG['user.astcontext'] = 'Kontekst Asteriska';
$LANG['user.asterisk'] = 'Asterisk SIP';
$LANG['user.astextension'] = 'Rozszerzenie Asteriska';
+$LANG['user.astvoicemailpassword'] = 'Voicemail PIN Code';
$LANG['user.c'] = 'Kraj';
$LANG['user.city'] = 'Miasto';
$LANG['user.cn'] = 'Nazwa zwyczajowa';
@@ -179,10 +246,10 @@ $LANG['user.kolabhomeserver'] = 'Serwer email';
$LANG['user.kolabinvitationpolicy'] = 'Polityka zarządzania zaproszeniami';
$LANG['user.l'] = 'Miasto, województwo';
$LANG['user.list'] = 'Lista użytkowników';
-$LANG['user.list.records'] = '$1 do $2 z $3';
$LANG['user.loginshell'] = 'Powłoka';
$LANG['user.mail'] = 'Główny adres email';
$LANG['user.mailalternateaddress'] = 'Dodatkowe adresy email';
+$LANG['user.mailforwardingaddress'] = 'Forward Mail To';
$LANG['user.mailhost'] = 'Serwer email';
$LANG['user.mailquota'] = 'Quota';
$LANG['user.mailquota.desc'] = 'Pozostaw puste dla braku ograniczeń';
@@ -190,7 +257,7 @@ $LANG['user.mobile'] = 'Numer telefonu komórkowego';
$LANG['user.name'] = 'Nazwa';
$LANG['user.norecords'] = 'Nie znaleziono użytkowników';
$LANG['user.nsrole'] = 'Role';
-$LANG['user.nsroledn'] = $LANG['user.nsrole'];
+$LANG['user.nsroledn'] = 'Role(s)';
$LANG['user.other'] = 'Inne';
$LANG['user.o'] = 'Organizacja';
$LANG['user.org'] = 'Organizacja';
@@ -217,3 +284,5 @@ $LANG['user.userpassword2'] = 'Potwierdź hasło';
$LANG['user.uidnumber'] = 'Numer ID użytkownika';
$LANG['welcome'] = 'Witamy w panelu konserwacyjnym Serwera Kolab Groupware';
+
+$LANG['yes'] = 'yes';