summaryrefslogtreecommitdiff
TagDownloadAuthorAge
kolab-syncroton-2.3.2kolab-syncroton-2.3.2.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)5 years
kolab-syncroton-2.3.1kolab-syncroton-2.3.1.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)5 years
kolab-syncroton-2.2.7kolab-syncroton-2.2.7.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)5 years
kolab-syncroton-2.3.0kolab-syncroton-2.3.0.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)5 years
kolab-syncroton-2.2.6kolab-syncroton-2.2.6.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)6 years
kolab-syncroton-2.2.5kolab-syncroton-2.2.5.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)6 years
kolab-syncroton-2.2.4kolab-syncroton-2.2.4.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)6 years
kolab-syncroton-2.2.3kolab-syncroton-2.2.3.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)7 years
kolab-syncroton-2.2.2kolab-syncroton-2.2.2.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)7 years
kolab-syncroton-2.2.1kolab-syncroton-2.2.1.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)7 years
kolab-syncroton-2.1.0kolab-syncroton-2.1.0.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)7 years
kolab-syncroton-2.2.0kolab-syncroton-2.2.0.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)7 years
kolab-syncroton-2.1-rc3kolab-syncroton-2.1-rc3.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)7 years
kolab-syncroton-2.1-rc2kolab-syncroton-2.1-rc2.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)7 years
kolab-syncroton-2.1-rc1kolab-syncroton-2.1-rc1.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)7 years
kolab-syncroton-1.0.1kolab-syncroton-1.0.1.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)8 years
kolab-syncroton-1.0.0kolab-syncroton-1.0.0.tar.gz  Jeroen van Meeuwen (Kolab Systems)8 years